Stramning koster endnu flere butikker livet

VK-regeringen samt støttepartiet Dansk Folkeparti har fremsat et lovforslag, som strammer gevaldigt op på bødetaksterne for overtrædelse af fødevareloven.

Det betyder groft sagt, at bødetaksterne fordobles, samt at der indføres såkaldt nul-tolerance bl.a. for detailbutikker, som har uorden i egenkontrollen, dokumentationen herfor samt ved f.eks. fund at datoudløbne varer på hylderne. Hvis Fødevareregionerne vil, kan de ved nøje gennemgang af samtlige danske butikker, udstede bøder fra 10.000 til 40.000 kr., for der findes ingen butikker i Danmark, hvor der ikke kan findes en eller anden fejl, som vil kunne udløse en bøde. Dette er vel nok uhyggeligt skræmmende! Endnu mere skræmmende er at, om det er kiosken på hjørnet, købmanden i landsbyen eller et stort supermarked, er bødetaksten den samme. Supermarkedet dykker i lommen og betaler bøden, samt fyrer den eller de medarbejdere, som er skyldige heri. Kiosken eller købmanden risikerer at måtte lukke og slukke, fordi bøden tager en stor del af overskuddet. I opstramningen er også nævnt en bødestørrelse på 40.000 kr. ved manglende tilbagetrækning af en fødevarer, f.eks. hvis en detailvirksomhed ikke fjerner et tilbagetrukket produkt fra hylderne og dokumenterer det i sit egenkontrolprogram. I dette tilfælde er vi vist ude i svært overdrev. For denne nye tilbagetrækningsregel skyldes udelukkende, at Fødevarestyrelsen rodede rundt i sagen om de forurenede, Polske hindbær for en tid siden. Og straks skal vi alle bøde herfor. Hvor usselt! I den forbindelse vil jeg gerne advare kolleger i landets mindre butikker: Fødevareregionerne omdeler i denne tid en ”skabelon til egenkontrol for mindre virksomheder uden tilvirkning”. Denne skabelon er smaskhamrende ulovlig, da den ikke nævner tilbagetrækning af fødevarer med ét ord. Bruger du denne skabelon, får butikken en bøde på 40.000 kr. næste gang kontrollen kommer på besøg jf. reglen om nul-tolerancen. Skal vi have nul-tolerance over for Fødevarestyrelsen og Ministeriet? Begge bør fratages retten til at lave regler til fødevareindustrien samt udøve kontrol af disse. Det arbejde, Fødevarestyrelsen har formået de senere år, med den ene skandale efter den anden, har bestemt ikke været noget særligt. Dog har de formået at spille aben videre til vi handlende. Fødevarestyrelsen kan ”lave beklagelige fejl”. Vi handlende bliver straffet ved kasse 1 og må måske dreje nøglen om. Men alt andet lige kommer disse stramninger til at betyde endnu mere butiksdød. Hvilket igen betyder, at den sidste butik i landsbyen forsvinder. Hvilket bestemt ikke står mål med samme regerings politik om at styrke landområderne.