Stramninger giver frustrationer

- Vi unge føler, at politikerne modarbejder os, der har svært ved at klare de boglige fag. I forvejen kæmper vi en kamp for at følge med og forbedre vores boglige færdigheder. Nu strammes der op, og kravene til os bliver større. Vi føler os jaget, og vi frygter, at der ikke er hverken plads eller jobs til os i samfundet, skriver en gruppe elever fra 9. kl. arkivfoto

- Vi unge føler, at politikerne modarbejder os, der har svært ved at klare de boglige fag. I forvejen kæmper vi en kamp for at følge med og forbedre vores boglige færdigheder. Nu strammes der op, og kravene til os bliver større. Vi føler os jaget, og vi frygter, at der ikke er hverken plads eller jobs til os i samfundet, skriver en gruppe elever fra 9. kl. arkivfoto

EKSAMEN:Vi er elever i niende klasse, og vi har lige fået at vide, at Folkeskolens Afgangsprøver FSA er ændret med virkning fra dette skoleårs prøve sommeren 2007. Vi er frustrerede og nervøse over stramningerne. Regeringen har bestemt, at skolerne skal trække lod om, hvilke prøver vi skal op i. Det ligger fast, at alle skal op i mundtlig og skriftligt dansk. Prøven i dansk indeholder læsning og retskrivning (før: retstavning), skriftlig fremstilling og mundtlig dansk. I prøven Læsning og Retskrivning skal vi nu testes og bedømmes på vores læsefærdigheder og vil få en selvstændig karakter for det. I den mundtlige prøve skal læsefærdighederne også testes ved en højtlæsning til selve prøven. Desuden er kravet til tekstopgivelserne udvidet både med en ekstra dansk roman og med antallet af læste sider. Altså får vi mere travlt i løbet af niende klasse, og desuden bliver prøven sværere. Når vi får så meget mere at læse i timerne, bliver det sværere at støtte og hjælpe os, der har behov for det. Vi har besluttet os for at skrive dette læsebrev, fordi vi vil gøre opmærksom på vores tanker om stramningerne. De af os, der i forvejen har svært ved det boglige føler sig ramt, fordi det for dem bliver ekstra svært at klare prøven. Stramningerne vil betyde lavere karakterer, hvilket sikkert vil få politikerne til at mene, at vi unge er blevet dummere. Det vil sikkert medføre yderligere stramninger. Vi frygter, det er skruen uden ende. Vi unge føler, at politikerne modarbejder os, der har svært ved at klare de boglige fag. I forvejen kæmper vi en kamp for at følge med og forbedre vores boglige færdigheder. Nu strammes der op, og kravene til os bliver større. Vi føler os jaget, og vi frygter, at der ikke er hverken plads eller jobs til os i samfundet. Vi ved, at unge, der føler sig udenfor eller udstødt af samfundet, har større risiko for at ende i kriminalitet og sociale problemer. Vi håber ikke, at vi bliver en del af den gruppe. Vi vil nemlig rigtig gerne have en uddannelse og bagefter et job. Får vi mulighed for det?