EMNER

Stramninger i statslige jobs

Færre HK'ere

HJØRRING: 80 medlemmer af HK Stat i Hjørring-Brønderslev var mødt op, da afdelingen holdt sin generalforsamling. Formanden, Jette Videnkjær, kom i sin beretning ind på en række statslige arbejdspladser i Hjørring, hvor der det sidste års tid af en eller anden grund har været frustrationer. På Hærens Materielkommando har mange HK'ere været stærkt belastet af at få edb-systemet De Mars til at fungere. Samtidig er personalet påvirket af forsvarets økonomiske situation, idet der mangler én milliard kroner for at få budgetterne til at hænge sammen. En af måderne at finde pengene på kan være at skære i størrelsen af personalet. På dommerkontoret skal HK-personalet rokere rundt, idet der skal flyttes på opgaverne . Det sker i forbindelse med dommer-skiftet i kriminal- og skifteretten pr. 1. marts 2003. Der sker det, at skifteretten fyttes til Amtsmandstoften, hvor civilretten plejer at være. Den skifter til gengæld til Jernbanegade. På kirkekontoret i Hjørring er der så dårligt arbejdsmiljø, at en hk'er er langtidssygemeldt. På Statens Bilinspektion har der også været problemer, idet ledelsen havde ønsket at fyre hver anden HK'er. I Hjørring er der fire HK'ere ansat. På Arbejdsformidlingen er AF-personalet blevet inddelt i tre grupper, der hver især varetager alle opgaver indenfor en kommune. Til gengæld sidder der ikke længere faste folk på kontoret i Brønderslev, hvor der udelukkende udføres tilmeldingsopgaver. Jette Videnkjær beklagede i sin beretning det faldende medlemstal i Hjørring-Brønderslev. De sidste fire år har 350 fuldtidsbetalende HK'ere valgt nye arbejdsområder eller er overflyttet til andre afdelinger. jb