Stramt familiebudget

NØRAGER:Når den samlede kommunalbestyrelse i aften som forventet godkender kommunens budget for næste år, er familieafdelingens budgetforslag siden behandlingen og førstegodkendelsen 21. september i byrådssalen blevet yderligere beskåret med hele to mio. Det er sket for at få de sidste brikker i det økonomiske puslespil for næste år til at gå op i forhold til de udstukne økonomiske rammer. - Specielt det sociale område kommer til at mærke besparelserne. For uanset at vi i forvaltningen de sidste par måneder har gjort en stor indsats på blandt andet området for sygedagpenge, så er både forvaltningen og kultur- og socialudvalget betænkelig ved det foreliggende budgetgrundlag med de mange store besparelser, erkender Orla Kastrup (V), udvalgsformand. Af samme grund har udvalget allerede kigget på andre sparemuligheder i hele forvaltningen, som nu vil blive undersøgt nærmere. Allerede på udvalgets næste møde vil der blive lagt en plan for, om samt hvordan de kan føres ud i livet. Blandt andet har udvalget stadig kig på mulighederne for at spare penge ved at omlægge aften- og nattevagten på ældrecentret Engparken i Rørbæk. - De nuværende udgifter på dette område er nemlig markant højere i forhold til andre kommuner i Himmerland. Omlægningen kan ske ved at lade korpset af kørende aften- og nattevagter gå ind og yde den nødvendig plejehjælp til de ældre på Engparken samt ved fremtidig visitering at placere de mest plejekrævende på et af de to andre plejecentre i kommunen, påpeger Orla Kastrup og tilføjer: - Det bliver så op til kommunalbestyrelsen at godkende det og andre af vores løbende forslag til nødvendige besparelser for at skabe balance i næste års regnskab.