EMNER

Strandby-Elling Idrætsforening får lejekontrakt revideret

Lejeaftale ændres til 10-års periode

STRANDBY:Strandby-Elling Idrætsforening har en lejekontrakt med Frederikshavn Kommune om lokaler på Skeltvedvej. I kontrakten står, at lejemålet er indgået for perioden fra den 1. januar 1999 og "indtil videre". Ophør kan ske med seks måneders varsel til 1. oktober eller første marts. Idrætsforeningen har søgt Lokale- og Anlægsfonden om økonomisk bistand på 95.000 kr. til renovering af samligslokaler på 1. sal samt et nyt køkken. Men fonden vil ikke støtte økonomisk, hvis ikke foreningen har en lejeaftale, der gælder for en 10-års periode. Den oprindelige lejekontrakt er underskrevet 20. januar 2000. Derfor har foreningen nu søgt Kultur- og Fritidsudvalget om at ændre lejekontrakten hurtigst muligt. Strandby-Elling Idrætsforening skal ikke kunne opsiges før tidligst 31.12.15. De omkringliggende arealer er stillet lejerne vederlagsfrit til rådighed - under forudsætning af at de kun bruges til sprotsplads og parkeringsplads. På kultur- og Fritidsudvalgets møde torsdag blev lejekontrakten revideret og forlænget, så Strandby-Elling Idrætsforening kan få økonomisk støtte til renovering fra Lokale- og Anlægsfonden.