Lokalpolitik

Strandby - ikke kun fisk

STRANDBY:Fiskeriet i Strandby er i voldsom tilbagegang. Derfor lægger Frederikshavn Kommune op til at skabe mulighed for at tiltrække helt andre typer virksomheder end de fiskeriafhængige til havneområdet i fiskerbyen. Formanden for plan- og miljøudvalget, Anders Gram Mikkelsen (S), oplyser, at der er kommet henvendelser fra flere forskellige om etablering af restaurant og cafe, men også om byggeri af boliger i havnens bagland. Derfor skal der nu udarbejdes ny planlægning for området syd for Havnefronten, langs med Søndre Havnevej og Agervej. Anders Gram Mikkelsen understreger, at et af formålene med planlægningen er at sikre, at de eksisterende virksomheder kan blive i området, samtidig med at dele af området udnyttes til helt nye formål.