Strandby-kuttere på ophugningskurs

Fiskere i kø for at komme ud af kriseramt erhverv

STRANDBY: Kutterflåden i Strandby har været udsat for en voldsom åreladning i 2004. Formanden for Strandby Fiskeriforening, Sv. Erik Andersen, har gjort regnebrættet op. Året begyndte med 47 kuttere og slutter med seks-syv færre, lidt afhængig af, hvordan tallene regnes sammen. Fire kuttere med Strandby som base har fået del i dette års pulje til ophugning. Dertil kommer en Strandbykutter, der fiskede fra Læsø. Men allerede inden den seneste ophugningspulje blev fordelt i sommer, var to kuttere blevet hugget op med støtte fra sidste års pulje. Endelig totalforliste en kutter i 2004. I løbet af året er der kommet to nye Strandbykuttere til. Den ene fisker dog permanent fra Skagen og ejes af en frederikshavner. En af de kuttere, der har fået ophugningsstøtte, er "Hanna", som i sig rummer masser af Strandbyhistorie. "Hanna" er bygget på Hjørnets Værft i Strandby i 1938 og har været ejet af Strandbyfiskere lige siden. "Hanna"s ejer, Fl. Axelsen, siger: - Jeg turde ikke blive i fiskeriet, når nu chancen for ophugningsstøtte bød sig. Side 2