Lokalpolitik

Strandby vokser BYGGERI: 10 af 14 nye parcelhusgrunde solgt

STRANDBY:Trods det nylige byggeri af et halvt hundrede lejeboliger i boligforeningsbyggeriet Strandby Havnefront, er der fortsat efterspørgsel også på grunde til parcelhusbyggeri i Strandby. Det har givet anledning til endnu en privat udstykning ved Nørgaardsvej. 10 af de 14 nye grunde er allerede solgt, så parcelhusbebyggelsen nordud af byen er på yderligere fremmarch i retning af Bratten. Det er gårdejer Svend Aage Jensen, ”Nørgaard”, der står bag udstykning og også byggemodning af grundene. De samler sig omkring en nyanlagt stikvej fra Nørgaardsvej. Den ny boligvej har fået navnet Gøgeurtvej. Det første byggeri af et parcelhus på 170 kvm. på en af grundene er i gang. Svend Aage Jensen oplyser, at hver af grundene er på ca. 800 kvm., og at prisen er 220.000 kr. fuldt byggemodnet og med tilslutningsafgifterne til el, vand og fjernvarme betalt. Han siger samtidig, at det i det store og hele er yngre strandbynitter, der har købt. - Der er jo den fordel i en privat udstykning, at der ikke er byggepligt. Køberne kan selv bestemme, hvornår de vil bygge, siger Svend Aage Jensen. Frederikshavn Kommune har i flere år ikke haft udbud af parcelhusgrunde i Strandby. Salget af den sidste byggegrund i den seneste kommunale udstykning ved Følfodvej ligger flere år tilbage. Gårdejer Svend Aage Jensen har siden 60’erne og 70’erne leveret jord til en væsentlig del af det parcelhusområde, der ligger nord for Digetsvej og vest for Nørgaardsvej. Gårdejeren har endnu et areal tilbage inden for byzone, men der er ikke planer om yderligere udstykning lige nu, oplyser han. - Mon ikke markedet igen er mættet et stykke tid frem, lyder Svend Aage Jensens vurdering.