EMNER

Strandbys damer skal i aktion

} VOLLEYBALL: Efter at 14 kidsvolley-hold havde stævne i Strandby Hallen forrige weekend, er det nu Strandby volleyballklubs damer i Jyllandsserien, der tager hul på turneringen igen efter nytår. Lørdag skal de spille i Aalborg, hvor de skal møde VK 69, Aars og VK 74, Aalborg, som Strandby besejrede ved første møde, dog ikke uden at afgive et sæt. Da de tre hold er meget jævnbyrdige efter første del af turneringen, skal der ikke meget til, at kampen kan resultere i Strandbys ugunst. } VEJFLYTNING: En del grundejere omkring Svoldrupvej i Farsø skal efter al sandsynlighed indkaldes til et vejsyn, som skal være med til at afgøre, om en lokal grundejer kan få omlagt en vej. Vejsynet kommer til at omfatte det område, som ligger op til matriklerne 6N og 6G Svingelbjerg by, hvor der ligger en grusgrav. Det er i alt 18 grundejere, som har ejendomme op mod det berørte område. I praksis øsnker ejeren af grusgraven, at den private fællesvej skal graves op over en strækning på 400 meter og flyttes, så der bliver en omvej på omkring 300 meter. Farsø Kommunes udvalg for teknik og miljø tager stilling til sagen på det ordinære møde i dag. } BADEVAND: Farsø Kommune kan - med rette - prale af noget af det reneste badevand i Nordjyllands Amt. Det konkluderer amtet i en ny undersøgelse, som viser, at badevandskvaliteten er i top alle de steder, der kan bades i kommunen. Det kan man også se af de mange blå miljøflag, der vajer over kommunens strande. } GENBRUGSPLADS: Farsø Erhvervsråd beder nu Farsøs kommunalbestyrelse om at tænke over beslutningen om at erhvervslivet ikke har adgang til genbrugspladsen. Rådets argument er, at ordningen kan blive til økonomisk fordel for kommunen hvis erhvervslivet får adgang til genbrugspladsen.

Forsiden