Naturkatastrofer

Strandinger ved Skagen

Skagen By- og Egnsmuseum tager traditionen tro hul på efteråret med en række strandingsberetninger.

På mandag lægges der ud med den danske bark Maréchall Pellisiers voldsomme stranding ved Skagen i 1874. I den hårde nordøstlige snestorm var mange skagboer på stranden, blandt dem Skagens byfoged Johan Frich, og beretningen er bygget op omkring hans øjenvidnefortælling. Frich fortæller hvordan bølgerne slår redningsmændene fra årerne, og hvordan båden flere gange føres tilbage over Revet af strømmen. En anden beretning drejer sig om redningen af den 20 mand store besætning på S/S Hjortholm juleaften 1923 i en orkanagtig snestorm.