Strandrensere i alt slags vejr

Indsats for egnens vægtigste turistmæssige aktiv; nemlig strandene

UGGERBY:Sæsonen er i gang for de kommunale strandrensere fra materielgården - også selv om regn tilsat, hvad lokale kalder en frisk vind, genere Pia Pedersen og hendes to svende, Hans Jensen og Torben Jensen. Affaldet på strandene skal væk, før turisterne kommer. Sålænge sækkene ikke endnu er helt gennemblødte eller halvfyldte, er det sin sag for strandrenserne at bevare taget i de noget flyvske papirssække. Nærmest som en vindpose fyldes de med luft og flagrer og rykker så hårdt, at der skal holdes endda særdeles godt fast. - På de godt 40 km strand fra syd for Liver å’s udmundingh til Skiveren er der opstillet 140 affaldsstativer, som vi tømmer hver dag i højsæsonen, fortæller Pia Pedersen. Men foruden affaldssække samler holdet i perioden april - oktober ikke mindre end knapt 35 ton affald (måling fra 2003), som dels er drevet i land på den lange kyststrækning dels er smidt af strandgæster uden tilstrækkelig miljømæssig moral. Dette affald skal sorteres i brændbart og ikke brændbart. Olie- og kemikalieaffald skal afleveres til modtagestationen og er strandrenserne i tvivl skal beredskabschefen tilkaldes. Bliver der en større olieforurening aftales indsatsen med beredskabschef og miljøafdeling. - Kommer der større ilanddrivninger i øvrigt, begynder vi på de mest befærdede nedkørsler og arbejder os 200- 300 meter til hver side, forklarer Pia Pedersen. Tang og andre naturligt forkommende ting fjerner man kun, hvis de giver lugt-gener. Er der døde fugle, fisk og pattedyr i større omfang, kontaker strandrenserteamet de relevante institutioner. - Og så skal vi kontrollere og vedligeholde de redningsposter, der er på strækningen. På Tversted og Tornby strande, hvor der må køres med biler, skal vi desuden sørge for, at der er kørselsfrie zoner, kravlegårde, så børnefamilier også trygt kan nyde strandlivet her, siger PiaPedersen.