EMNER

Strategi del af vores velfærd

Folketingsmedlem Rune Lund, europaordfører for Enhedslisten, kritiserer i (15.5.) EU’s Lissabonstrategi som en trussel for velfærden.

Jeg ønsker også velfærd for danskerne og europæerne; men jeg er helt uenig i, at Lissabonstrategien er en trussel for velfærden. Tværtimod, i en globaliseret verden, hvor staterne bliver stadig mere afhængige af hinanden, er internationalt samarbejde og konkurrencedygtighed en nødvendighed. EU’s Lissabonstrategi fra 2000 går netop ud på, at EU i 2010 skal være verdens mest konkurrencedygtige økonomi baseret på viden. De tre overordnede dimensioner er den økonomiske, den miljømæssige og den sociale. Ved midtvejsevalueringen i 2005 var stats- og regeringscheferne enige om at forstærke denne indsats. Hermed skabes øget økonomisk vækst og beskæftigelse med nye vidensbaserede job. Økonomisk vækst giver øget velstand. Når vi kombinerer velstand med fornuftig politik, får vi derfor øget velfærd. Det er også værd at bemærke, at EU her benytter Den Åbne Koordinationsmetode, hvilket kort sagt betyder, at man benytter sammenligninger, evalueringer og henstillinger frem for lovgivning og sanktioner. Herved øges motivationen for samarbejde. Som dansker kan vi derfor udmærket se Lissabonstrategien som en del af vores velfærdspolitik.