Strategi for udvikling af landdistrikter

Lokalpolitik 1. oktober 2008 06:00

HJØRRING: Hjørring Kommune er på vej til at få en overordnet strategi for, hvordan landdistrikter i kommunen skal udvikle sig og være attraktive for bosætning. Et første udkast til strategien har været behandling i LET-udvalget, og kommunens Plan og Udvikling får nu materialet tilbage til bearbejdning inden et nyt udvalgsmøde i slutningen af oktober. Tre indsatsområder Visionen bygger på tre indsatsområder, nemlig fritidsliv, fysisk fremtoning og infrastruktur. De er valgt ud fra de meldinger, som er kommet fra landsbyerne. Og der er lagt op til, at der under hvert indsatsområde er et eller flere fokuspunkter. Således er flere faciliteter til aktiviteter og sociale netværk to fokuspunkter for temaet fritidsliv. At indsatsen mod nedslidte og forfaldne bygninger er et fokusområde under temaet fysisk fremtoning er meget naturligt med det projekt Hjørring Kommune har i gang i øjeblikket. Områdeorienteret byfornyelse og flere samlingssteder som uderum er to andre fokusområder. Under infrastrukturen er det første fokuspunkt den kollektive trafik eller manglen på samme. To andre er udbredelsen af stier og bredbånd. Udarbejdelsen af en politik for udvikling af landdistrikter i Hjørring Kommune skal være med til at modvirke nogle af de dystre udfordringer, som der ligger forude med tilbagegang i nogle områder.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...