Hjørring

Strategi for udvikling af landdistriktet

By og land skal supplere hinanden, og det er baggrunden for at Hjørring Kommune vil have en strategi for udvikling af landdistriktet i området. Den er også opfølgning på planstrategidebatten. Strategien for at gøre det at bo på landet mere attraktivt er især baseret på tre ben, også kaldet indsatsområder. Indsatsområderne er fritidsliv, den fysiske fremtoning og infrastruktur. Udviklingen af bedre faciliteter skal foregå i en dialog med lokale kræfter med Landsbyforum som central partner.