EMNER

Strategi kan give bagslag

4.-7. december er der valg til de styrende organer på Aalborg Universitet. Som afslutning på valgkampen har Studentersamfundet arrangeret en valgfest på Pusterummet i Jomfru Ane Gade. Imidlertid er det en betingelse for at komme gratis ind, at man har stemt og kan fremvise en kopi af stemmesedlen ved indgangen. Dette forhold finder jeg problematisk af to grunde.

For det første fordi alle ikke stilles lige, hvilket ellers er et mantra for Studentersamfundet, i hvert fald når der ikke lige er valg. For det andet finder jeg det problematisk, at incitamentet for at stemme til valget, bliver udsigten til en valgfest med hvad dertil hører. Hermed er Studentersamfundet med til at sætte gang i en udvikling, hvor det at stemme ikke længere gøres for demokratiets skyld, men snarere på grund af udsigten til billige øl og lette damer. At Studentersamfundet er med til at skubbe (valg)deltagelsen i demokratiske anliggender i retning mod en købmandskultur, hvor man skal have noget for at afgive sin stemme, mener jeg er med til at undergrave Aalborg Universitet som demokratisk institution. Denne måde at hverve stemmer på, finder jeg ganske smagløs. Et andet kritikpunkt ved valgfesten handler om, hvad Studentersamfundet muligvis har fået til gengæld for at holde festen netop hos Pusterummet: Jeg foranlediges til at tro, at det, når en stor fest med mange deltagere skal arrangeres, er oplagt at ringe rundt til flere forskellige steder for at undersøge, hvor man kan få det bedste tilbud. Beværtningerne kommer så i konkurrence med hinanden, og da muligheden for flere tusinde ekstra gæster er tillokkende for ejerne af festlokalerne, er det sandsynligt, at beværtningerne faldbyder hinanden, enten i form af lave priser, og/eller ved at tilbyde arrangørerne ”særlige” vilkår. Hvis det sidste er tilfældet, kan Pusterummet, hypotetisk set, have været med til at sponsorere Studentersamfundets valgkampagne. Om ikke andet kunne Studentersamfundet, alternativt, have holdt festen i egne lokaler, hvor der i øvrigt er plads til langt flere end på Pusterummet, men vælger altså i stedet at inddrage et diskotek i Jomfru Ane Gade i deres valgkampagne. Dette finder jeg ligeledes ganske smagløst. Studentersamfundet er en stor og bredt funderet organisation, og jeg mener, de nøje bør overveje, hvilke signaler de sender deres medlemmer og øvrige på universitet. Er denne krejlermentalitet virkelig det bedste organisationen kan præstere, og er denne virkelig et udtryk for Studentersamfundets værdigrundlag? Om Studentersamfundets valgstrategi giver tømmermænd? Det må deltagernes velbefindende vidne om, når festen er slut lørdag morgen.