Strategi skal være langsigtet

Vækstforum, der er det samlende forum for regional erhvervsudvikling i Nordjylland, arbejder for at sikre udvikling og vækst i hele regionen.

I den forbindelse behandler man i denne tid foransøgninger til de midler, som Vækstforum disponerer over. Som den regionale nordjyske turismeorganisation med fokus på markedsføring, innovation og kompetenceudvikling byder VisitNordjylland ind på indsatsområdet ’oplevelsesøkonomi’, hvor vi tænker i nordjyske helheder med vægt på udvikling, uddannelse og imageskabelse. Netop det at tænke i helheder – strategisk frem for operationelt – er centralt. Og det skal vi her i Nordjylland evne at gøre i endnu højere grad end andre steder i landet, ikke mindst fordi vi er en lille region langt fra hovedstaden. Samtidig er det vigtigt, at vi vælger nogle styrkepositioner, hvor vi har optimale muligheder for at slå igennem. En af dem er turisme. Men skal det lykkes os at udnytte den nordjyske turismes fulde potentiale, skal vi forstå at tænke helhedsorienteret og ikke kun i enkeltprojekter. Vi skal turde finde midler til store, koordinerede aktiviteter og ikke følge traditionen og splitte midlerne op i en mængde mindre og ofte kortsigtede projekter. Det er baggrunden for, at vi i VisitNordjylland arbejder på en samlet strategi med en række prioriterede indsatsfelter. Strategien, der rækker frem til 2010, bliver præsenteret til september. Vi er ikke i tvivl om, at en fælles regional udviklingsindsats med bred opbakning fra turismeerhverv, kommuner og andre udviklingspartnere vil give langt den største effekt. Det viser blandt andet erfaringerne fra Kickstart Nordjylland, der er en fælles nordjysk imagekampagne, fælles udvikling og et fælles kompetenceløft for hele den nordjyske region og for det samlede nordjyske turismeerhverv. I projektet er det et centralt udgangspunkt at satse stort og at satse på udvalgte områder og temaer frem for at ville det hele. Vækstforum investerede sidste år 35 millioner kroner kr. i Kickstart Nordjylland og turisterhvervet samlede 19 millioner kroner – væsentlig mere end ventet – så der i alt er fundet 54 millioner kroner til indsatser og udvikling i 2007. Målt på de tilbagemeldinger, som vi har fået til dato, har Kickstart Nordjylland allerede skabt mærkbare succeser i det nordjyske turismeerhverv. For eksempel er markedsføringskampagnen i fuld gang, den nye fælles web-platform visitnordjylland.dk er på plads og til september vil cirka 875 nordjyske turismekursister have deltaget i kompetenceforløb inden for områder som forretningsudvikling, godt værtskab, innovation og bæredygtig turisme. Derfor er det med sikker hånd, at VisitNordjylland til september fremlægger en strategiplan for nordjysk turisme frem til 2010. En plan, der vil være 100 procent finansieret med investeringer fra de nordjyske kommuner, turismeerhvervet og Vækstforum. Vi er ambitiøse på erhvervets vegne og på Nordjyllands vegne – og vi planlægger en indsats i samme størrelsesorden som den, der løber aktuelt. Derfor forventer vi at søge Vækstforum om cirka 30 millioner kroner pr. år i medfinansiering. Det er klart vores opfattelse, at en koordineret indsats er nødvendig, hvis der skal skabes vækst i Nordjylland. Så meget desto mere håber vi, at Vækstforum atter vil prioritere nordjysk turisme både udviklingsmæssigt og organisatorisk. [ Borgmester Mogens Gade (V), Jammerbugt Kommune, er formand og Lars Enevold Pedersen direktør for VisitNordjylland, Skeelslund, Aabybro