Lokalpolitik

Strategien er klar for Aalestrups fremtid

Byrådets visioner for kommunen er lagt ud til høring hos borgerne

AALESTRUP:Borgerne i Aalestrup bliver nu direkte opfordret til at gøre en aktiv indsats for at øge befolkningen i kommunen. Det fremgår ikke præcist af byrådets planstrategi hvad den aktive indsats går ud på, udover at være ”gode ambassadører for Aalestrup”, men planstrategien peger på nogle specifikke områder, der skal arbejdes med for at få flere til at slå sig ned i Aalestrup Kommune. Turisme er et af dem, og der ligger et stort potentiale i turisterhvervet, som ikke bliver udnyttet i dag. Selv om der ikke er de helt store attraktioner, udgør de sammen med kommunens naturkvaliteter et stort aktiv. Simested Å er en af de herligheder, der fortjener at kendskabet til den udbredes til mange flere. Turismen gør det ikke alene. Der skal også være attraktive byggegrunde, må-ske endda storparceller, hvor tilflyttere kan bo, og byudviklingen skal ikke kun foregå i Aalestrup og Gedsted, men også i landsbysamfundene. Derudover skal der være jobmuligheder, ikke kun i turisterhvervet. Der skal satses på iværksættere og gode forhold for små og mellemstore virksomheder. Der skal også være muligheder for en indholdsrig fritid, både i og udenfor fore-ningslivet. Sidst men ikke mindst skal den kommunale service styrkes, for at gøre Aalestrup til et endnu bedre sted at bo. Indbyggertallet har været svagt faldende, og den tendens vil fortsætte ”med mindre, der gøres noget aktivt for at ændre udviklingen”. Hermed er opfordringen givet videre til borgerne, der også har mulighed for at komme med forslag og kommentarer til planstrategien, der er i høring til 16. juni.