Mariagerfjord

Strategiudvalg i arbejdstøjet

{ MARIAGERFJORD: Et særligt kommunalt temaudvalg er nu trukket i arbejdstøjet. Udvalget med fjordborgmester H. C. Maarup (S) i spidsen og Svend Madsen (V) som næstformand skal lægge en servicestrategi for kommunen. Temaudvalget for servicestrategi og dialog, som det hedder, skal på tværs af alle fagområder diskutere kvaliteten og effektiviteten i den måde, kommunen varetager sine opgaver på. Udvalget mødes en gang om måneden, så man inden årets udgang vil præsentere et forslag til denne strategi.