Strejke koster smede dyrt MEKANORD: Stadig arbejdsnedlæggelse på gearfabrik trods skærpet bod fra Arbejdsretten

FREDERIKSHAVN:Selv om Arbejdsretten har pålagt de strejkende på gearfabrikken Mekanord at gå i arbejde, fortsatte arbejdsnedlæggelsen fredag. Bent Ove Danielsen, der er tillidsmand for de 13-14 metalfolk, der er direkte omfattet af konflikten, oplyser, at folkene mødte ind til normal arbejdstid fredag morgen. - Men efter et fagligt møde gik de hjem igen, siger han. På mødet kom virksomhedens produktionschef og økonomichef ifølge tillidsmanden til stede og svarede på spørgsmål. - Men det fik ikke folk til at gå i arbejde igen, må tillidsmanden konstatere. Den overenskomststridige arbejdsnedlæggelse blev indledt tirsdag i utilfredshed med de lokale lønforhandlinger og med informationsniveauet på virksomheden. Ved behandlingen af sagen i Arbejdsretten torsdag blev de strejkende pålagt skærpet bod beregnet pr. time, de fortsat udebliver fra deres arbejde. Bent Ove Danielsen oplyser, at kollegaerne har aftalt at møde ind igen mandag morgen, men om de herefter er til sinds at gå i arbejde, tør han ikke svare på. Souschef i forhandlingssektionen i Dansk Metal's hovedorganisation, Carl Mahler, har kun et råd til de strejkende: Genoptag arbejdet hurtigst muligt og hold det normaliseret. Han peger på, at det var pålægget fra Arbejdsretten, som via Metal's lokalafdeling i Frederikshavn er kanaliseret ud til de strejkende. ¿ Der er ingen tvivl er om, at Dansk Metal som organisation forpligtet af hovedaftalens bestemmelser om bl.a. fredsaftale ikke kan bifalde, at pålægget ikke er blevet fulgt, siger Carl Mahler. De strejkende er af Arbejdsretten pålagt en skærpet bod på 70 kr. i timen. I forvejen lyder boden på 40 kr. pr. time fra det øjeblik, arbejdsnedlæggelsen blev kendt overenskomststridig. Carl Mahler siger samtidig, at det så måske kan gøres gældende, at der er formildende omstændigheder, fordi tillidsmanden på virksomheden ikke er blevet informeret om ansættelser og afskedigelser. ¿ Den sag kan rejses lokalt, siger han.