Videregående uddannelser

Strejke var uden effekt

NORDJYLLAND:Manglen på personale i det nordjyske sundhedsvæsen bliver ikke løst med den årgang, der tager fat på uddannelserne i de kommende måneder. Med ergoterapeuter som undtagelsen, der bekræfter reglen, er antallet af ansøgere faldet over hele linjen. Men tilbagegangen skyldes næppe forårets konflikt om lønnen: – Faldet skete især i kvote 2, altså dem, der søgte ind i marts, og det var jo før konflikten. Faktisk har lidt flere end tidligere søgt ind nu, siger dekan Lene Zakarias, University College Nordjylland (UCN), som sundhedsuddannelserne hører under. I Thisted må sygeplejerskeuddannelsen notere tilbagegang fra 36 til 23. Det betyder, at der kun bliver én studiestart mod normalt to. I Hjørring og Aalborg holder UCN fast i to studiestarter for alle fag, og det giver en ekstra frist frem til februar for en række uddannelser. Den største nedtur har ramt sygeplejerskerne i Hjørring: 47 ansøgere mod 78 i fjor. Lene Zakarias ser den høje beskæftigelse i samfundet som en del af forklaringen: – Traditionelt er der flere modne ansøgere i Hjørring. Men i tider med mange job er det måske ikke så fristende at gå i gang med en uddannelse. To fag har igen fået flere ansøgere, end der er pladser. Derfor vil mange få afslag på jordemoder- og fysioterapeut-uddannelserne. Ansøgertallene for UCN er (2007-tal i parantes): {Sygeplejerske Aalborg 150 (168), {Sygeplejerske Hjørring 47 (78), {Ergoterapeut 61 (46), {Fysioterapeut 139 (158), {Jordemoder 105 (151) {Radiograf 41 (46).