Børnepasning

Strejken slut - men det ryger fortsat...

Dagplejerne forkastede oplæg til rygepolitik, men genoptog arbejdet tirsdag middag

Farvel og tobak. Efter tre timers debat og afstemninger sluttede dagplejerne tirsdag middag deres møde i kantinen på FME og gik i arbejde. Foto: Carl Th. Poulsen

Farvel og tobak. Efter tre timers debat og afstemninger sluttede dagplejerne tirsdag middag deres møde i kantinen på FME og gik i arbejde. Foto: Carl Th. Poulsen

FREDERIKSHAVN:Strejken er slut men konflikten ikke løst. De kommunale dagplejere genoptog tirsdag middag arbejdet efter halvandet døgns overenskomststridig arbejdsnedlæggelse, men striden om dagplejernes rygepolitik er ikke løst. - Vi forkastede det forslag til rygepolitik, der blev forhandlet på plads mandag aften. - Nu har vi lavet et ændringsforslag med en blødere formulering, som vi håber kommunen kan acceptere, siger talskvinde Bente Thomsen. Hun ønsker ikke at gå i detaljer med forslaget, men stridens kerne er fortsat det principielle spørgsmål, om arbejdsgiverens ret til at bestemme over dagplejernes private bolig 24 timer i døgnet 365 dage om året. Stramning af loven - Kommunens forslag til rygepolitik er en stramning af lovgivningen, der gælder på landsplan, men der er tale om private hjem, hvor man kan lave regler for dagplejens åbningstid. Det, der ligger derudover, kan man efter vores mening ikke lave regler for, siger sektorformand i pædagogisk sektor i FOA Frederikshavn, René Johansen. Børne- og kulturdirektør Lis Rom Andersen glæder sig over, at dagplejerne er på arbejde igen og overvejer nu, om hun skal søge et politisk mandat til de videre forhandlinger med dagplejernes organisation. - Det er regler, der får vidtgående konsekvenser for borgerne, så måske er det nu, vi skal behandle sagen i det politiske rum. Ifølge det forslag, vi blev enige om mandag aften, må der godt ryges i dagplejernes hus, men ikke i de rum, hvor børnene færdes, legerum og køkken-alrum for eksempel. Jeg så allerhelst, at der slet ikke blev røget, men nu må vi se, hvad vi kan blive enige om, siger Lis Rom Andersen. Presset gruppe Hun er overrasket over dagplejernes reaktion og tager det som udtryk for, at dagplejerne er under pres fra flere sider. - Det er en gruppe, som konstant skal forholde sig til mange ting. Rygepolitik, kostpolitik, husets indretning, motorik og så videre. Desuden er dagplejerne blevet brugt som buffer, når der skulle skæres ned, så rygepolitikken er måske dråben, der har fået bægerte til at flyde over. Nej til overgang En overgangsordning, så nye dagplejere skal være røgfrie, har været drøftet, men er ifølge Lis Rom Andersen ikke en mulighed: - Vi har 275 dagplejere, der passer 1200 børn. Det vil tage mange år, inden alle dagplejehjem var røgfrie, hvis vi skulle benytte den metode og med den viden, vi har om rygningens skadevirkninger, er det ud fra en sundhedsvinkel ikke en farbar vej. Da der er tale om en overenskomststridig arbejdsnedlæggelse, bliver dagplejerne trukket i løn og desuden idømt en bod på 35 kroner pr. time, de har strejket.