Strejkeslut og spareplan holder

Ansatte fik garantier, men politikere fastholder nedskæring på én pct.

EMNER 26. september 2002 08:00

HOBRO: Her til morgen myldrede søvnige unger med morgenhår igen ind i børnehaverne, og i eftermiddag vågner sfo'er og klubber atter op. Hobro Kommunes pædagoger og pædagogmedhjælpere sluttede i går deres strejke efter et forlig med kommunen. Gennembruddet kom efter et flere timer langt møde mellem på den ene side repræsentanter for pædagogernes fagforbund BUPL og medhjælpernes PMF og på den anden side Hobro Kommune med skoledirektør Jens Nielsen og børne- og kulturudvalgsformand Jan Hviid (V). Forliget betyder ikke, at der røres ved den bebudede besparelse på én procent på børnepasningsområdet, og Sct. Georgsgårdens klub står stadig til at blive lukket. Men de ansatte har blandt andet fået garanti for, at normeringen i institutionerne ikke gøres dårligere. I aftes udsendte parterne en fælles pressemeddelelse om forliget. Derudover ønskede hverken udvalgsformand Jan Hviid eller de ansattes forhandlere at kommentere konflikten eller forliget. De havde givet hinanden håndslag på tavshed over for pressen. Mindre nedskæring Forligets elementer er blandt andet følgende: Den nuværende normering i børnehaver, sfo'er og klubber røres ikke. Desuden reduceres sparekravet til disse institutioner fra godt 600.000 til godt 400.000 kroner om året. Til gengæld træder besparelserne i kraft til nytår. Kommunen havde budgetteret med, at nedskæringen først kunne gælde fra 1. april på grund af opsigelsefrister. Disse gælder imidlertid ikke, fordi normeringen ikke berøres. Resultatet er, at sparemålet på én procent holder. Ledelsestiden i sfo'erne berøres ikke. Arbejdet med budget 2003 medfører ikke yderligere reduktioner i budgetterne for børnehaver, sfo'er og klubber. En eventuel senere iværksættelse af udvidet pædagogisk samarbejde mellem skole og sfo'er resulterer ikke i besparelser. Sct. Georgsgårdens naturbørnehave på Houvej, som efter planen skal overgå til kommunen, får samme normering som i kommunens øvrige børnehaver. Desuden indeholder forliget erklæringer med formuleringen "der arbejdes hen imod": Hvis Sct. Georgsgårdens klub overflyttes til Nordre Skole, arbejdes der hen imod en normering som i andre af kommunens klubber. Der arbejdes hen imod, at institutionernes konti til f.eks. legetøj og aktiviteter fremskrives, så beløbene ikke udhules af prisudviklingen. Flertal for at arbejde Midt på eftermiddagen blev forliget fremlagt for de strejkende, som i går var samlet i Hobro Medborgerhus. En afstemning viste et stort flertal for at genoptage arbejdet. - Resultatet ser forholdsvist fornuftigt ud. Det har været strejken værd, sagde de strejkendes talsmand, pædagog Anette Murmann. Hun berettede om en galgenhumoristisk stemning i den lille, tætpakkede sal i medborgerhuset. Og da NORDJYSKE Stiftstidende kiggede forbi, grinede forsamlingen lystigt under nogle gymnastiske øvelser. - Men det har altså ikke været morsomt, forsikrede Anette Murmann.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...