Fødevarer

Strengere straffe for madsvineri

Store virksomheder skal fremover betale højere bøder end små firmaer

NORDJYLLAND:Fra næste år er det slut med, at store koncerner som Danish Crown slipper med bøder på 5000 kroner, når fedtrester flyder i slagteriet. En ny fødevarelov skærper bøderne generelt, og samtidig skal store virksomheder betale højere bøder end små virksomheder, hvilket er et helt nyt princip i dansk lovgivning. - Vi vil gerne styrke den præventive virkning af bøderne, så virksomhederne tager sig i agt. Især vil vi gerne have stoppet dem, som forsætligt tjener penge på ikke at leve op til lovens krav, siger familie- og forbrugerminister Lars Barfoed (K). Den nye lov kommer på baggrund af, at talrige inspektioner fra fødevareregionerne har vist, at danske producenter, restauranter og butikker ikke kan finde ud af at gøre rent eller have friske varer på hylderne. 1200 gange om året bliver danske virksomheder pålagt bøder eller politianmeldt for madsvineri og rengøringssjusk. Især vakte det opsigt, da Danish Crown - en virksomhed med et overskud på 1,3 milliarder kroner - forrige år blev idømt en bøde på 5000 kroner for sjusket rengøring. - Med loven undgås, at den store virksomhed betragter bødesanktioner som almindelige driftsomkostninger, står der i bemærkningerne til den nye lov. Loven giver ikke nogen strafferamme for overtrædelser. Derfor bliver det domstolene, der afgør, præcis hvor høje bøderne bliver fremover, men loven lægger op til, at dommerne skal skærpe straffene generelt. De nye regler blev vedtaget, lige før Folketinget gik på sommerferie. Her havde de to sider i salen en drabelig diskussion om fødevareregionerne, som venstrefløjen mente blev beskåret, mens regeringen omvendt mente, at de blev styrket. Socialdemokraterne stemte mod loven, selv om de støtter de højere bøder. - Det hjælper ikke, at man skærper bøderne, hvis man mindsker kontrollen. Så bliver det bare pæne ord, der står på et papir, siger Mette Gjerskov, Socialdemokraternes ordfører på sagen. Det er ikke besluttet, hvornår loven skal træde i kraft endnu. Det sker sandsynligvis i begyndelsen af næste år. 1. sektion side 4