Stress kan ødelægge hjernen

Soldater i krig og karrieremennesker, der i deres unge dage lever med voldsom stress over længere tid, risikerer at få besvær med at huske og tilegne sig nye ting senere i livet.

Stress får hjernecellerne til at smuldre væk. Det viser forsøg på rotter, og forskerne bag forsøget mener, at det samme gælder for mennesker. Det danske medicinalfirma Enkam Pharmaceuticals står bag forsøget, som har indgået i udviklingen af medicin mod sygdommen Alzheimer. Forskerne udsatte unge rotter for konstant psykisk stress over fire uger. Rotterne blev for eksempel anbragt på en platform oppe i luften, vel vidende at de befinder sig bedst i huler i jorden. Man øgede samtidig stressniveauet ved at placere en kat i naboburet. Herefter målte forskerne rotternes evne til at huske resten af livet. Resultatet viste, at hukommelsen var ødelagt hos de stressede rotter, når de blev gamle. - Vi kunne se et tydeligt mønster. De rotter, der blev udsat for kronisk stress, havde langt sværere ved at danne nye hjerneceller, og det resulterer i færre celler forskellige steder i hjernen senere i livet. Effekten var nedsatte hjernepræstationer, blandt andet en langt dårligere hukommelse, siger Morten Albrechtsen, læge og direktør for Enkam Pharmaceuticals. Resultaterne kan ifølge Morten Albrechtsen overføres til mennesker. - Vedvarende stress kan ødelægge hjernen. Folk i faregruppen er soldaten i krigszone i længere tid og karrieremennesket, der arbejder igennem, siger han. Stress er organismens naturlige reaktion på omgivelsernes krav. Men ifølge professor i arbejdsmedicin Jens Peter Bonde, Aarhus Universitetshospital, kan man endnu ikke konkludere, at stressede mennesker får blivende hjerneskader, der viser sig senere.

Forsiden