Stress Koster

[ Statens Institut for Folkesundhed har i juni 2006 udgivet rapporten Risikofaktorer og Folkesundhed i Danmark. Her står om psykisk arbejdsbelastning, herunder især stress: [ Hvert år kan 1400 dødsfald relateres til psykisk arbejdsbelastning. [ Hvert år er 30.000 hospitalsindlæggelser relateret til psykisk arbejdsbelastning. [ Psykisk arbejdsbelastning er skyld i et årligt produktionstab på omtrent 14 milliarder kroner. [ Psykisk arbejdsbelastning er skyld i et årligt merforbrug i sundhedsvæsenet på 855 millioner kroner.