Forskning

Stress og fibromyalgi

I de sidste par uger har der været heftig debat i medierne om stress, som man nu betegner som den nye ”modediagnose”. I flere artikler i dagspressen har man igen omtalt fibromyalgi som en tidligere ”modediagnose”.

Er det ikke at lade hånt om seriøse forskere både herhjemme og i udlandet, når man omtaler en anerkendt sygdom som fibromyalgi som ”modediagnose”? Fibromyalgi har været indplaceret som en selvstændig diagnose i ICD-10-kriterierne under M79.7 ”Fibromyalgia” siden 1. januar 2006. Fibromyalgi rammer mennesker fra alle sociale lag. Nu er tiden inde til, at vi lader vore førende forskere i fibromyalgi komme til orde som professor og forskningschef Bente Danneskiold-Samsøe, Parker Instituttet, Frederiksberg Hospital, og professor og smerteforsker Lars Arendt-Nielsen fra Center for Sansemotorisk Interaktion på Aalborg Universitet. Heldigvis er man blevet langt bedre til at diagnosticere fibromyalgi på et tidligere tidspunkt og således sætte ind med målrettet behandling. For mange fibromyalgipatienter er fleksjob af stor værdi, hvor de således er i stand til at bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet. Der er blandt forskerne bred enighed om, at fibromyalgismerter skyldes en dysfunktion i centralnervesystemet, hvor både hjerne, rygmarv og muskler er involveret.