Stressede børn

Skolevæsen 3. september 2002 08:00

Fællesrådet for forældrebestyrelser vedrørende daginstitutioner skriver i et åbent brev til byrådet: Besparelser: Forældrebestyrelserne i institutionerne i Frederikshavn Kommune ser i stigende grad resultatet af stramme budgetter, nemlig stressede børn og overbebyrdede pædagoger !. Der er ikke tid til at opfylde hverken den fælles målsætning for Børne- og Kulturforvaltningen eller de aftalte indsatsområder, godkendt og vedtaget af byrådet/Børne- Ungdomsudvalget hhv. 3. marts 2002 og 3. maj 1999. Det er typisk, at mange institutioner har finansieret besparelser på vikar budgettet. Det vil sige at når pædagogerne er syge, skal afspadsere eller holde ferie, kommer der ikke vikar ind som erstatning, hvilket gør at dagligdagen for børnene ændres fra at være pasning til at være ren og skær opbevaring. Der kan gives eksempel på stuer der kun bliver bemandet med én pædagog til 20 børn i flere timer ad gangen. Samtidig medfører den manglende vikar-dækning også en vis tilbageholdenhed mod at pædagogerne tager på kursus og efteruddannelse, hvilket er et stort uopfyldt ønske hos de fleste. Løsningsforslag: Det faldende børnetal i aldersgruppen 0-6 årige i kommunen kunne være et incitament for politikerne til at flytte midler fra de små børn over til skoleområdet, dette blev udtalt fra B& U udvalget på dialogmødet den 18. juni 2002. Fællesrådet mener derimod at der ikke skal skæres i økonomien til institutionsområdet, da der er et stort behov for luft i budgetterne, og for at lette det daglige pres på børn og pædagoger. En afledt effekt af dette kunne være: - Mere tid til det enkelte barn. - Mere tid til særlig krævende børn. - Mere fokus på opfyldelse af kommunens pædagogiske målsætninger og indsatsområder. - Tid og midler til efteruddannelse af pædagoger = mere kvalificeret pasning. I øvrigt vil en længere indslusningsperiode til folkeskolen hjælpe børnene til at blive mere skolemodne/klar. Dermed kunne man let forestille sig, at der skabes et bedre undervisningsmiljø med rolige og interesserede børn, som har haft bedre forudsætning for at lære at koncentrere sig. Vil byrådet være med til at sikre et godt og solidt pædagogisk fundament til fremtidens skolebørn ?. Vi i Fællesrådet, mener at byrådet bør tænke visionært og langsigtet i stedet for kortsigtet. Fællesrådet i Frederikshavn Søren Flensted Möller, "Børnebakken", Vitus Berings Vej 7, Morten Klæstrup, "Kaj Bundvad", Maigårdsvej 18, John Rasmussen , "Bølgen", L.P. Houmøllersvej 5, Gert Agerkvist , "Tangloppen", Poppelkrogen 7, Helle Kjærgaard, "Bangsboklubben", Vigen 11.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...