Lokalpolitik

Stribe af butiksprojekter får afslag

En række planer om nye butikker og centre indstilles til et nej

AALBORG:Der bliver ikke nogen nye Lidl-Butikker på Hjørringvej og Postgårdsvej eller en Aldi-forretning på Nibevej. Desuden får ønsket om en discountbutik øst for amtsgården rødt lys, i hvert fald hvis indstillingen til dagens møde i teknisk udvalg bliver fulgt. Teknisk rådmand Henrik Thomsen (S) mener ikke, at et nej er et udtryk for, at man begrænser konkurrencen på området. - Der er sagt nej til konkrete placeringsmuligheder for butikker, der er ikke sagt nej til andre placeringer, hvor planlægningen giver mulighed for det, og konkurrence er der i virkeligheden nok af, og det er slet ikke det, der er påskuddet fra entreprenørerne for at ville placere butikker de pågældende steder, siger Henrik Thomsen. I stedet er de foreslåede placeringer et udtryk for, at entreprenørerne vil fore tegnebogen, mener rådmanden. - Påskuddet er helt legalt, at entreprenørerne gerne gennem deres projekter skal tjene nogen penge, og det er legalt nok. Men det er også legalt nok fra kommunens side at sige nej gennem sin planlægning til at realisere nogen af de ting, når de foregår udenfor det, der er den gode planlægning. Butiksprojekterne er nærmest væltet ind i kommunens postkasse i forbindelse med vedtagelsen af kommunens hovedstruktur, men indkøbsvognene støder ind i de planlægningsmæssige rammer på de konkrete placeringer f.eks. i tilfældene med Lidl og Aldi. - På Hjørringvej har man et butikscenter omkring Nr. Uttrup Torv, og det er det, som er afgørelsen der. På Nibevej ligger det forslåede byggeri udenfor det område, som City Syd er defineret som, og ude i Postgårdsområdet i Aalborg øst, der har man også en afgrænsning, der gør, at en placering af Lidl vil være umulig i den planlægning, der er nu. Udover de nævnte butikker er bl.a. ansøgninger om at etablere særligt pladskrævende butikker og pladskrævende udvalgsbutikker på henholdsvis Hobrovej 844 og Hobrovej 461 indstillet til et nej. Samme skæbne gælder butiksområdet ved Træ og Finér på Østre Alle, som tidligere nævnt i NORDJYSKE Stiftstidende. Medlem af teknisk udvalg, Signe Friis (V), har tidligere været uenige med bl.a. Henrik Thomsen i spørgsmålet om flere butikker. Hun slår fast, at hun principielt er tilhænger af at få flere butikker, men kun hvis lovgivningen giver mulighed for det. En lovgivning, som Signe Friis mener, spænder ben for udviklingsmulighederne. - Det er en elendig lovgivning, der bør laves om, siger Signe Friis. Hun tvivler på, at udvalget kan blive enige på dagens møde. - Jeg tror ikke, at vi bliver fuldstændige enige i udvalget. Kamp om Østre Allé Sigvart Sigvartsen (S) er enige i afvisningerne til butikkerne pånær et punkt nemlig butikscentret på Østre Alle. Her vil han kæmpe imod. - Jeg tror i morgen, at vi vil fastholde vores flertal, selvom amtet har en anden opfattelse, så må amtet sige nej til os, siger Sigvart Sigvartsen. Til gengæld er han enig i for eksempel afslagene til Lidl og Aldi. - Vi har besluttet, at det skal være butiksområder, der skal ikke være butikker på alle mulige gadehjørner. Det er dog ikke alle nye butiksplaner, der ventes at få et nej. Ja til Magasin A. Enggaards A/S har i forbindelse med Magasins snarlige lukning søgt om, at de 15.000 kvadratmeter kan anvendes til enkelte større udvalgsbutiker på op til 3000 kvadratmeter samt øvrige butikker af en varieret størrelse. Indstillingen til ansøgningen er, at den imødekommes delvist. Det bemærkes, at det vil være en fordel for byen , at der indrettes et alternativ til Magasin, og at det er naturligt at give tilladelse til tre butikker på op til 2500 kvadratmeter, da der i City Syd er mulighed for fem butikker op til 2500 kvadratmeter. A.Enggaard A/S har også på den store Slagterigrund i Nørresundby søgt et centerområde på 5000 kvadratmeter heraf 3000 kvadratmeter til en dagligvarebutik. Indstillingen er at ansøgningen imødekommes delvist. Amtet og kommunen er enige om, at Nørresundby er en del af det regionale center, det betyder, at kommunen selv kan bestemme at afgrænse området og fastlægge rammer for et nyt butiksareal.