Energiselskaber

Strid er ikke løst

Voldgiftssag kører videre

SKAGEN:Energitilsynets afgørelse i en klagesag, som var anlagt af Skagen Varmeværk - og som i det store og hele gik varmeværket imod, ændrer ikke ved den igangværende voldgiftsag mellem værket og Skagen Forbrænding/Skagen Kommune. Det mener formanden for Skagen Varmeværk, Christian Olesen. Christian Olesen har ikke haft mulighed for at læse de mange sider, hvor Energitilsynet uddyber de fem punkter, der er i afgørelsen, og har derfor ikke mulighed for at kommentere detaljer i afgørelsen. - Men overordnet set, så drejer voldgiftssagen sig om, hvordan den gældende kontrakt mellem varmeværket og forbrændingen (kommunen) skal forståes, mens afgørelsen fra Energitilsynet drejer sig om, hvordan prisen for varme, leveret fra forbrændingen til varmeværket, skal beregnes generelt set. - Derfor mener jeg ikke, at afgørelsen i klagesagen vil påvirke voldgiftssagen, siger Christian Olesen. Christian Olesen siger, at der for ham ikke er nogen overraskelse i Energitilsynets afgørelse. - Men jeg mener det er positivt, at det af afgørelsen fremgår, at vi på varmeværket har ret i, at man skal bruge hele den varmemængde, der er nødvendig, når man skal beregne prisen på, hvad det vil koster varmeværket alene at producere den samlede mængde varme. Det fremgår af afgørelsen, at prisen for varmen fra forbrændingen skal betales med den laveste pris af to mulige - enten den pris, det koster forbrændingen at producere varmen, eller den pris, det koster varmeværket at gøre det. - Nu er det afgjort, at man skal fordele varmeværkets udgifter på al varmen, og ikke blot på den mænge varme, som varmeværket i forvejen selv producerer. Det antal megawatt-timer, som forbrændingen leverer til varmeværket, skal medregnes, hvis man skal beregne, hvad det vil koste varmeværket også at producere denne mængde varme. Derved bliver vores pris per MWh lavere, siger Chr. Olesen. Efter de beregninger, Skagen Varmeværk har foretaget, ligger værkets fremstillingspris en hel del under, hvad det koster Skagen Forbrænding at producere varme. Forskellen er så stor, at Skagen Forbrænding vil få underskud, selv om Skagen Varmeværk betaler et beløb svarende til hvad det mener, fremstillingsprisen er. Skagen Kommune mener ikke, at varmeværket beregner dets fremstillingspris på den korrekte måde, og den uenighed er et af de spørgsmål, kommunen vil søge at få afklaret i forbindelse med voldgiftssagen, oplyser teknik- og miljødirektør Mogens Hust.