Lokalpolitik

Strid mellem kommune og amt

Hadsund Kommune og Nordjyllands Amt uenig om betalingen i tre sociale sager

HADSUND:Hadsund Kommune og Nordjyllands Amt er grundlæggende uenig om, hvem der skal betale hvad i tre sociale sager. Kommunen føler sig misinformeret af amtet, der afviser kritikken og mener, at der er tale om en misforståelse. Borgmester Karl Christensen (S) har i et brev til amtet skrevet, at kommunen i tre konkrete sager har modtaget rådgivning om, at amtet vil være medfinansierende, men at det efterfølgende har vist sig, at amtet er helt eller delvist sprunget fra medfinansieringen. I brevet nævner Karl Christensen, at det for kommunens vedkommende må få den konsekvens, at den fremover er "ekstra tilbageholdende og tvivlende på den rådgivning", som den får fra amtet. To af sagerne er tidligere omtalt i NORDJYSKE. Det drejer sig om to borgere, hvis sygdom kræver, at de passes døgnet rundt i hjemmet. Hadsund Kommune har i begge sager rettet henvendelse til amtet, og ifølge kommunen var den blevet sat en amtslig medfinansiering i udsigt, hvilket senere hen blev trukket tilbage. Den tredje sag omhandler en borger, der skal have døgnpleje. Ifølge Karl Christensen var amtet ikke i stand til at sørge for pasning hele døgnet. Kommunen tog sig derfor af plejen om natten i forvisning om, at amtet vil medfinansiere udgiften. Senere gav amtet kommunen besked om, at den kun kunne give en delvis amtskommunal betaling. - Når amtet ikke kan levere den service, som det er forpligtet til, fedtes det af på det kommunale system, siger Karl Christensen. Misforståelse Bent Pedersen (S), der er formand for social- og psykiatriudvalget i Nordjyllands Amt, mener ikke, at kommunen har noget at have kritikken i. Han erkender dog, at han ikke er sikker på, at parterne snakker om de samme socialsager. - Jeg kan konstatere, at jeg ikke kan genkende kritikpunkterne. Hvis det er de sager, som vi regner med, det er, er der tale om en misforståelse. Han har derfor bedt sin forvaltning om at tage kontakt til kommunen for at få en afklaring. - Hvis det ikke lykkes, tager jeg gerne en snak med Karl Christensen, siger Bent Pedersen. Social- og psykiatriudvalgsformanden vil på nuværende tidspunkt ikke kommentere sagen yderligere, før han er klar over, hvilke sager det drejer sig om. Embedsmandsstyret Karl Christensen kan på baggrund af Bent Pedersens udtalelser og en samtale med sin egen forvaltning ikke se, at kommunen bærer skylden. - Jeg er stadig grundlæggende uenig med Bent Pedersen, udtaler borgmesteren, der heller ikke kan forstå, at social- og psykiatriudvalgsformanden udtaler sig om sagen, når han ikke klar over de konkrete socialsager. - Amtet er embedsmandsstyret, siger Karl Christensen, der mener, at Bent Pedersen kunne skaffe sig den nødvendige viden via den amtslige forvaltning. Borgmesteren lægger dog også op til et forsoningsmøde. - Jeg vil i dag (i går, red.) invitere Bent Pedersen, så vi kan sætte os sammen og lægge tingene frem på bordet. Vi når ikke målet ved at skændes, siger han.