Lokalpolitik

Strid om 500.000 kr. til Gjøl Hallen

Karl Schrøder stemte imod - krævede sagen i Sammenlægningsudvalget

AABYBRO:Der måte en afstemning til, inden byrådet i Aabybro kunne frigive 500.000 kr. til en tilbygning til Gjøl Hallen. Det var socialdemokraternes Karl Schrøder, der krævede afstemning. Han mente, at sagen burde sendes til Sammenlægningsudvalget. Men det ønske stod han aldeles alene med, og de øvrige i byrådet sagde ja til at give Gjøl Gymnastik- og Boldklub den halve mio. kr. til hal-udvidelsen. Pengene tages fra kommunens konto for bygningsvedligeholdelse. Det kunne Karl Schrøder ikke acceptere. - Jeg kan slet ikke huske, at vi har behandlet den her sag politisk, og vi kan ikke bare tage 500.000 kr. fra vedligeholdelseskontoen og flytte til en andren konto, sagde Karl Schrøder. - Vi har flere bygninger, der trænger til vedligeholdelse. Når vi fjerner 500.000 fra den konto, så kommer vi til at aflevere bygninger til den ny storkommune, der er i ringere stand end forventet, sagde Karl Schrøder. - Men jeg har intet imod tilbygningen til Gjøl Hallen, tilføjede han. - Joh, du har noget imod, at Gjøl Hallen får den tilbygning, sagde Erik Ingerslev (SF). Han mindede Karl Schrøder om, at der i forbindelse med budgetlægningen for 2006 blev afsat ekstra 200.000 kr. til udvendig vedligeholdelse, så kontoen blev på 1,2 mio. kr. Heraf skulle der øremærkes 500.000 kr. til en udbygning af Gjøl Hallen, hvis Gjøl Gymnstik- og Boldklub selv var i stand til at skaffe midler til projektet. - Det er noget sludder, at jeg har noget imod tilbygningen til Gjøl Hallen. Men de 200.000 kr., der blev afsat ekstra, er ikke 500.000 kr. I øvrigt er det en påstand, at der var enighed om det, sagde Karl Schrøder, som mente at Sammnelægningsudvalget burde se på sagen. Finn Kornum (V) kunne også huske, at der blev afsat ekstra på vedligeholdelseskontoen, og at 500.000 kr, var øremærket til Gjøl Hallen. - Det er rigtigt, hvad Erik Ingerslev siger, sagde Kornum. Inge Pedersen (S) var indstillet på at lade Samenlægningsudvalget se på sagen, og ville samtidig vide om det formelle var i orden, hvis byrådet frigav pengene. - Det formelle er helt i orden, understregede borgmester Ole Lykkegaard og tilføjede, at kun tillægsbevillinger skal i Sammenlægningsudvalget. Det er der ikke tale om i tilfældet med Gjøl Hallen. - Vis mig et stykke papir, hvor beslutningen om at give 500.000 kr. til Gjøl Hallen står, lød det fra Karl Schrøder, som desuden mente, at der måtte være tale om en tillægsbevillig, når man flytter penge fra én konto til en anden. Han krævede derefter afstemning om frigivelsen af de 500.000 kr. til hal-udbygningen. Kun Karl Schrøder stemte i mod. Alle andre sagde ja. Eva Rytter (S) og Ole Legaard (V) var fraværende.