Redningsvæsen

Strid om arkitektur

Byrådsflertal kræver mindst 30 procent glas på gavle

MIDTBYEN:Politikerne i Aalborg er dybt uenige om, hvor meget de skal blande sig kommende byggeriers udseende. Uenigheden kom klart til udtryk på byrådsmødet i går, hvor et stort flertal gik ind for, at mindst 30 procent af overfladerne på nogle nye beboelsesejendommes gavle ud mod Jyllandsgade skal være glas. Det er for at sikre en høj arkitektonisk standard. Men Signe Friis (V) satte et stort spørgsmålstegn ved, hvorvidt en bygnings arkitektoniske værdi afhænger af, om der er 30 procent glasflade på gavlen. - I Nørholm må der ikke være glaserede tegltage, fordi det skinner. Men her her stilles der ligefrem krav om glas, som vel også skinner. Jeg har svært ved at se logikken, sagde hun. Signe Friis mener, at Aalborg Kommune i det hele taget er alt for striks og detaljeret, når der bliver lavet lokalplaner. Og hun ønsker en generel debat om, hvor meget kommunen i det hele taget bør blande sig i byggeriers udseende. Hun blev bakket op af partifællen, skole- og kulturrådmand Nils Bell. - Nogle gange er lokalplaner altså for konkrete. Det kan betyde, at vi afviser spændende forslag, konstaterede han. Teknisk rådmand Henrik Thomsen (SF) afviste Venstres kritik. - Det er så let at slå ned på en enkelt detalje i en lokalplan. I det konkrete tilfælde kunne Venstre også have brokket sig over, at plasticvinduer ikke er tilladt, hvis det var det, de ville. Kvalitet er et vidt begreb, og i stedet for at hæfte sig ved detaljer burde Venstre forholde sig til indholdet i lokalplanen og den samlede bebyggelse. Sigvart Sigvartsen (S) lagde vægt på, at byggeriets arkitektur skal være holdbar mange år frem i tiden. Derfor mener han ikke det er ligegyldigt, om der bliver stillet specifikke krav til byggeriet. Preben Pedersen (R) finder også, at arkitekturen er vigtig. Og han mener, at de kommende beboelsesejendomme i Jyllandsgade bør indgå i en samlet planlægning med blandt andet anvendelsen af eternitgrunden. Vibeke Gamst (K) konkluderede, at der er enighed om, at der skal opføres et godt og smukt byggeri i Jyllandsgade. Og hun mente, at politikerne trygt kan læne sig om ad embedsmændene og tekniskerne, når det gælder kravene til byggeriets udseende. - Det er sikkert meget fornuftigt med rigeligt glas mod syd, vurderede hun. Vibeke Gamst havde også et lille hjertesuk. Hun fatter ikke, hvorfor brandbilerne altid skal sætte udrykningshornene i gang, samtidig med at de forlader beredskabscentret i Jyllandsgade. Det bliver til gene for beboerne i de kommende bygninger. - Jeg har altså indtryk af, at brandmænd somme tider er som små drenge. Borgmester Henning G. Jensen (S), der er formand for beredskabskommissionen, forklarede at sirenerne er nødvendige i dagtimernefor at varsko den øvrige trafik i Jyllandsgade. Ved udrykninger om natten sættes sirenerne først til, når udrykningskøretøjerne er kommet et stykke væk.