Lokalpolitik

Strid om benzinstation i midtbyen

Mindretal ønsker tankanlæg og vaskehal fjernet

MIDTBYEN:Der hersker politisk uenighed om, hvorvidt Metax' ubemandede benzintankanlæg og vaskehal ved Fjordgade skal væk eller ej. Et flertal i byrådets tekniske udvalg bestående af Socialdemokratiet, Venstre og Dansk Folkeparti går ind for, at anlægget skal blive liggende, mens teknisk rådmand Henrik Thomsen (SF) og Preben Pedersen (R) vil have det fjernet. - Jeg finder det uforståeligt, hvis et tankanlæg og en vaskehal skal lægge beslag på et af de mest attraktive og centrale steder i byen, når Musikkens Hus bliver bygget. Vi må tænke mange år frem i tiden, og det gælder om at smede nu, mens jernet er varmt, siger Henrik Thomsen. Teknisk forvaltning er på vej med en lokalplan for området ved Metax parkeringshuset. En plan, der også omfatter det nuværende tankanlæg og vaskehallen. Henrik Thomsen ønsker, at der i stedet skal være butikker, kontorer og boliger. - Det er vigtigt for at skabe en fornuftig sammenhæng mellem Musikkens Hus og resten af byen. Butikker og små cafeer kan give hele området et tiltrængt løft, mener han. Udvalgets næstformand, Peter Reinau (V), mener ikke, at en benzinstation vil komme til at ligge i vejen eller skæmme området. - Det er en af byens mest besøgte tankstationer, og jeg har set skitser, hvor det er vældig godt indarbejdet i det kommende byggeri i området. Havde det været ringe besøgt, ville situationen være en anden. Men vi har faktisk ikke ret mange tankstationer i midtbyen, konstaterer han. Den lokalplan, der er på vej, giver mulighed for at bygge yderligere 12.000 kvadratmeter i området. Herunder et dæk ovenpå det eksisterende parkeringshus. Det er også på tale at indrette noget forlystelsesagtigt på en del af det ekstra dæk i p-huset. Eventuelt et bowlingcenter. Aalborg Kommune står som ejer af parkeringshuset, der i mange år har været udlejet til Metax. Men når den nye lokalplan er vedtaget, er det meningen at bygningen skal sælges. Lejeaftalen med Metax er netop udløbet. Det betyder, at Aalborg Kommune selv har overtaget parkeringshuset. Samtidig har kommunen sat priserne for at parkere i huset i vejret, så de er afstemt med priserne for at parkere på andre offentlige pladser i midtbyen. Dermed er Sallings parkeringshus det eneste , hvor der er tidsubegrænset parkering til en lavere timetakst. - Det er vel kun naturligt, at vi afstemmer prisen i parkeringshuset med de takster, der ellers gælder rundt om i byen, mener Henrik Thomsen. Lokalplan for området ved parkeringshuset skal behandles i teknisk udvalg 24. april. Kort efter kommer planen ud i offentlig høring inden den endelige vedtagelse i byrådet.