Lokalpolitik

Strid om besparelse op i byråd

Socialdemokrater vil have spareforslag bragt til samlet debat

HALS:En af Hals Byråd besluttet besparelse på Hals Centralrenseanlæg skal nu til fornyet drøftelse i selvsamme byråd. Det er en kendsgerning, efter at socialdemokraterne Birthe Madsen og Poul Erik Lyngdorf på det seneste møde i teknisk udvalg ønskede at få sagen bragt til samlet debat blandt de folkevalgte beslutningstagere i byrådet. - Der er opstået tvivl om, hvorvidt det måske i virkeligheden bliver dyrere, hvis vi gennemfører den her besparelse, forklarer formanden for teknisk udvalg, Johannes Elsnab (V), der imidlertid samtidig påpeger, at man i den borgerlige lejr ikke p.t. har i sinde at skrinlægge den planlagte besparelse. - Der er hvert år behov for at finde besparelser. Det er aldrig nemt, og der skal man huske på, at centralrenseanlægget aldrig tidligere har været berørt af besparelser, siger udvalgsformanden. Det var i forbindelse med den kommunale budgetlægning for 2004, at det af byrådet blev besluttet at gennemføre en besparelse på Hals Centralrenseanlæg. Besparelsen blev dengang ikke nærmere specifceret af byrådet - ud over at den skulle være på 0,8 årsværk - hvorefter det har været op til teknisk udvalg at få besparelsen realiseret. Det er sket i samarbejde med lederen af centralrenseanlægget, og på et tidligere møde i år blev det af teknisk udvalg besluttet, at en mangeårig medarbejder på centralrenseanlægget skulle fyres for at opnå den ønskede besparelse. En sådan fyring får imidlertid også konsekvenser for andet end den berørte medarbejder, og det er disse konsekvenser, der nu har bragt sagen til fornyet politisk behandling - med det efterfølgende krav om at få hele byrådet inddraget i den nyop-ståede problematik i forbindelse med besparelsen. En realisering af den foreslåede besparelse vil således blandt andet betyde, at de interne prøver på centralrenseanlægget nedprioriteres - med en mindre kvalitetssikring til følge - ligesom også industriprøverne vil blive udfaset som følge af besparelsen. Derudover vil tilsynet med samt vedligeholdelsen og reparationerne af overfaldsbyg-værkerne og høj-vandslukkerne i både V. Hassing og Hals ophøre, og serviceringen af alle typer pumper på de kommunale institutioner vil også blive udfaset. Rækken af forringelser fortsætter med, at den af byrådet tidligere besluttede ombygning og renovering af centralrenseanlæggets pumpestationer vil blive væsentligt begrænset fremover, ligesom de løbende ad hoc-opgaver for Materielgården og andre kommunale institutioner formentlig ikke vil kunne udføres. Endelig peges der fra centralrenseanlægget på, at besparelsen også vil føre til et behov for i stedet at købe sig til ydelser udefra - både mandskabsmæssigt og til servicering af servicebilerne.

Breaking
Omfattende strømsvigt mange steder i Nordjylland
Luk