Strid om besparelser i SFO'er

Socialdemokrater siger nej til borgerlig sparemodel. - Og de store SFO'er skal ikke betale for de små, fastslår de.

næsrtformand i børne- og kulturudvalget, Jens Chr. Golding fra Socialdemokraterne, håber at den borgerlige fløj besinder sig og ikke gennemfører serviceforringelser på mange SFO'er oven i prisforhøjelserne. Arkivfoto: Erik Sahl

næsrtformand i børne- og kulturudvalget, Jens Chr. Golding fra Socialdemokraterne, håber at den borgerlige fløj besinder sig og ikke gennemfører serviceforringelser på mange SFO'er oven i prisforhøjelserne. Arkivfoto: Erik Sahl

Når krybben er tom, bides hestene. I hvert fald er der dyb uenighed i børne- og kulturudvalget om de planlagte nedskæringer i de kommunale skolefritidsordninger. Socialdemokraterne vil ikke være med til at føre den borgerlige fløjs sparemodel for 2009 ud i livet, og de vil heller ikke gå med til, at de større fritidsordninger skal af med personale for at fem små landsbyordninger får råd til en påkrævet minimumbemanding. - Det, vi kunne være med til på SFO-området, var at forældrebetalingen blev sat lidt op, men på betingelse af, at serviceniveauet ikke blev forringet, forklarer Jens Chr. Golding (S), som er næstformand i børne- og kulturudvalget. - Flertallet vil både hæve forældrebetalingen og sænke kvaliteten, og det vil vi ikke stå model til, forklarer han. - Vi havde vores eget forslag i budgetfasen, hvor vi undgik at skære de 1,4 millioner, som flertallet vedtog. Derfor bakker vi ikke nednormeringen op, uddyber han. - Vi vil gerne være med til at indføre en minimumbemanding i de små ordninger, men pengene skal findes et andet sted, ikke tages fra de større ordninger, siger Jens Chr. Golding. - Der er vi enige med skolelederne, som har skrevet det samme i deres høringssvar, tilføjer han. - Nu er forslaget sendt ud i høring til skolebetsyrelserne, og så håber jeg, flertallet besinder sig, når svarene kommer tilbage, lyder det fra Golding. - Det vil i hvert fald være en meget dårlig reklame for kommunen, og det passer slet ikke med vores grundtanke om en tidlig indsats over for børnene. Udvalgsformand Kim Bennike (DF) erkender, at kombinationen af prisforhøjelse og nedskæring ikke er det bedste signal at sende til omverdenen - og især nye tilflyttere. - Men det er vilkårene, at vi skal finde pengene, og jeg er lydhør, hvis der kommer andre forslag frem i høringsperioden, siger han. Børne- og kulturudvalget skal diskutere sagen igen 2. februar, når der ligger høringssvar fra alle skolebestyrelserne ved kommunens 21 skoler. En af formændene, Jesper Clausen fra Nørhalne Skole, tør godt love på forhånd, at det bliver en stribe barske høringssvar, politikerne får tilbage. - Der bliver reageret kraftigt, fastslår han.