Energiselskaber

Strid om betaling kostede jobbet

Hans Henrik Haslev bliver beskyldt for at blande private interesser med sit job

AARS:Det var uenighed om, hvem der skulle betale for flytning af en transformatorstation på slagterigrunden i Aars, der endte med at Hans Henrik Haslev i begyndelsen af februar blev bortvist som direktør for Aars Elforsyning. Det vurderer Hans Henrik Haslev, efter han via sin fagforening har modtaget en omfattende skriftlig begrundelse for bortvisningen. Transformeren stod i vejen for Aars Boligforenings nybyggeri på en del af grunden, som man havde købt af ejeren Sparekassen Himmerland. Boligforeningen vægrede sig ved at betale for flytningen, og ifølge Hans Henrik Haslev ville elforsyningen kun betale en del af omkostningerne. - Jeg havde bemyndigelse fra bestyrelsen til at betale 60.000 kroner til flytningen, fortæller Han. På et møde 27. januar 2004 fik Hans Henrik Haslev præsenteret et mødereferat fra 26. september 2003, som var skrevet af afdelingsingeniør Jørgen Kristensen fra Aars Kommune og indeholdt følgende passus: ”Aars Elforsyning etablerer og bekoster en ny transformatorstation”. Hans Henrik Haslev var ikke med til mødet i september, hvor elforsyningen var repræsenteret af deres elektriker Kaj Nielsen, og Jørgen Kristensen fortæller at der slet ikke blev talt om økonomi på mødet 26. september, men udelukkende om placering af en ny transformer. - Det var en tidligere mundtlig aftale, jeg skrev ind i referatet, forklarer Jørgen Kristensen. Hans Henrik Haslev afviser, at der på noget tidspunkt er lavet nogen bindende aftale. - Det kunne jeg heller ikke gøre uden bestyrelsens godkendelse, siger han. De højspændingskabler, der går ind i transformatoren tilhører HEF. Derfor og fordi det er en bekostelig affære at flytte højspændingskabler, mødtes Hans Henrik Haslev 28. januar med installatør Bent Tolstrup fra HEF, for at finde den billigste og mest hensigtsmæssige placering af en ny transformatorstation. En placering, der blev overvejet, var på nabogrunden, som var til salg, og i et notat fra mødet hedder det om den: ”Teknisk set er løsningen perfekt”. - Da hverken sparekassen eller boligforeningen var interesserede i at købe nabo-ejendommen, tilbød jeg at købe den, mod at de hver gav en erstatning på 50.000 kroner. Jeg forventede at kunne sælge huset videre uden tab, men sælger accepterede ikke mit bud på huset, så handlen blev aldrig til noget, forklarer Hans Henrik Haslev. Elforsyningens bestyrelse opfatter direktørens tilbud som et groft misbrug af hans stilling. På et møde 6. februar fastholdt Hans Henrik Haslev, at bygherren, som det er kutyme, selv måtte betale flytningen udover de 60.000 kroner. Formanden for elforsyningen Arne Bindslev deltog også i mødet, og han anerkendte, at referatet fra 26. september var juridisk bindende og dermed forpligter elforsyningen til at betale alle omkostninger i forbindelse med flytningen. Det betyder en regning til elforsyningens forbrugere på cirka 500.000 kroner. Dagen efter blev Hans Henrik Haslev bortvist.