Strid om byggeri

Hjallerup-borger føler sig generet af nabos byggeri i skel.

Lokalpolitik 25. februar 2011 16:30

Jytte og Kristian Peter Andersen, der bor Østergade 36 i Hjallerup, kræver nu en tilbygning, som naboen har opført lidt op mod deres skel, fjernet. Men Brønderslev Kommune mener, at naboen skal have dispensation, så det byggeri, der er sket uden de nødvendige byggetilladelser, i stedet for lovliggøres. Kristian Peter Andersen synes, at han har fået oprejsning, efter at Statsamtet netop har fastslået, at naboens byggeri er opført uden tilladelse. Det, der er uenighed om, er konsekvenserne af Statsamtets afgørelse. Kristian Peter Andersen mener, at byggeriet skal ned, når der ikke er tilladelse til det. Brønderslev Kommune hælder mest til at lovliggøre det med en dispensation. Formand for miljø- og teknikudvalget, Mikael Klitgaard (V), siger til NORDJYSKE Stiftstidende, at svaret fra Statsamtet tolkes på forskellig måde. - Jeg tolker det nok ikke på samme måde som Kristian Peter Andersen, siger han. Sagen skal nu behandles af Brønderslev Kommunes miljø- og teknikudvalg, efter at Kristian Peter Andersen har været i kontakt med udvalgets formand, Mikael Klitgaard, der har lovet at rejse sagen i udvalget, og det sker på det næste møde. Brønderslev Kommune har tidligere sagt nej til at kræve byggeriet hos naboen fjernet. For halvandet år siden var miljø- og teknikudvalget ude at se på forholdene, og det var derefter det blev besluttet, at der skulle gives dispensation til byggeriet. Det er denne afgørelse, der blev indbragt for Statsamtet. Kristian Peter Andersen håber selvfølgelig, at han får medhold. Men sker det ikke, har han en plan. - Vi har nu et halvt år til at rejse en retssag, og det agter vi at gøre, hvis ikke vi får medhold i miljø- og teknikudvalget, siger Kristian Peter Andersen. Naboerne har opført et 3,5 meter højt byggeri helt op i skel. - Det generer os hver dag, fortæller Kristian Peter Andersen. - Vi forstår ikke, at Brønderslev Kommune ikke kræver byggeriet fjernet, når der nu ikke er tilladelse til det. I sagsakter har det fremgået, at byggeriet hos naboen, var opført efter byggetilladelse. - Men siden har det vist sig, at der ikke eksisterede nogen byggetilladelse. Naboerne har hævdet, at der var tale om et byggeri på 50,6 kvadratmeter i erstatning for gammelt byggeri. -Men vi kan med foto dokumentere, at der ikke var noget byggeri tidligere, siger Kristian Peter Andersen. - Det er underligt, at naboen bygger i 3,5 meters højde. Da vi skulle bygge tæt på skel, skulle bygningen være så lav som muligt. Det betyder, at der ikke er meget plads i car-porten. Et brændeskur måtte kun være 2,2 meter højt, og car-porten er laverede. Det var naboen, der i sin tid satte brændeskuret af. Kristian Peter Andersen fik hos Dronninglund Kommune at vide, at han skulle have godkendelse af naboen til byggeriet. I begge tilfælde har naboerne godkendt byggeriet. Kommunen betegnede det som en sag, der ikke krævede byggetilladelse, da der var tale om mindre byggeri. Kristian Peter Andersen byggede på pæle 20 centimeter fra skel, mens naboerne har bygget helt op til skel, og altså i 3,5 meters højde.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...