Strid om eksport af dioxinlaks

ÅRHUS:Danmarks Sportsfiskerforbund vil have Folketinget til at sætte en stopper for planer i Fødevarestyrelsen om at tillade eksport til lande uden for EU af østersølaks, der er så forgiftede med dioxin, at det er forbudt at sælge dem inden for EU. Men der kan være andre steder i verden, hvor folk godt kan tåle laksene, siger Fødevarestyrelsen. Som reaktion på et høringsbrev fra Fødevarestyrelsen affærdiger sportsfiskerne lempelsen som "fuldstændig grotesk og dybt uetisk". Eksport forud for helbred - Snævre hensyn til det bornholmske erhvervsfiskeri efter laks vægter Fødevarestyrelsen åbenbart meget tungere end fødevarehensynet for befolkningerne i tredjelande og hensynet til en bæredygtig forvaltning af laksebestanden i Østersøen, siger sportsfiskerforbundets formand, Verner W. Hansen. I Fødevarestyrelsen siger kontorchef Per Henriksen, at Danmark blot vil følge en generel EU-regel om, at eksporten er tilladt til tredjelande, hvis de lokale myndigheder tillader importen. Østersølaks må kun sælges i EU, når de er små nok eller trimmet nok for fedt til ikke at indeholde så store mængder dioxin, at mennesker kan tage skade ifølge EU's grænseværdier. - Man kan spørge, om der overhovedet vil være lande, der tillader import af store østersølaks. Der kan være andre steder i verden, der ikke er så industrialiserede med lige så store mængder dioxin i luften og i fødevarerne, hvor man godt kan spise en stor østersølaks engang imellem, uden at der sker noget ved det, siger kontorchefen. Han påpeger, at sådan en fødevare, som ellers vil blive destrueret, da alligevel kan være til gavn for mennesker. Sportsfiskerforbundet vil have erhvervsfiskeri efter østersølaks helt forbudt for at gøre bestande, der yngler i svenske og finske elve, mere levedygtige./ritzau/