Strid om fældning af træer ved lufthavn

Lufthavn rydder op for at bekæmpe bjørneklo - nabo mener, lufthavn skader dyrelivet

John Kris­ti­an­sen me­ner, at Aal­borg Luft­havn øde­læg­ger na­tur­om­rå­det og fæl­der træ­er, som er helt fri­ske. Luft­hav­nens drifts­chef slår der­imod fast, at op­ryd­nin­gen pri­mært skyl­des må­let om at være bed­re til at be­kæm­pe bjør­ne­klo. foto: thomas Vinth­er

John Kris­ti­an­sen me­ner, at Aal­borg Luft­havn øde­læg­ger na­tur­om­rå­det og fæl­der træ­er, som er helt fri­ske. Luft­hav­nens drifts­chef slår der­imod fast, at op­ryd­nin­gen pri­mært skyl­des må­let om at være bed­re til at be­kæm­pe bjør­ne­klo. foto: thomas Vinth­er

NØRRESUNDBY:Er det begyndelse til et flot naturområde, eller er det ren vandalisme, når Aalborg Lufthavn fælder massevis af træer og buske på et stort område mellem Lufthavnsvej og Thistedvej i Nørresundby? Svaret afhænger af, om man spørger driftschef Kim Bermann, Aalborg Lufthavn, eller indehaveren af Lindholm Camping, John Kristiansen. Sidstnævnte er fortørnet over, at lufthavnen i sidste uge begyndte at fjerne træer og buske. Han påpeger, at der hidtil har været et rigt fugleliv i området, og han har ved flere lejligheder også set rådyr. - Men de er forsvundet nu, og de kommer ikke tilbage, for hvor skal de skjule sig, hvis det hele bliver fældet. Det er ren vandalisme, siger John Kristiansen. Aalborg Lufthavn har imidlertid ikke haft til hensigt at genere hverken dyr eller mennesker. Ifølge driftschef Kim Bermann var lufthavnens udgangspunkt for oprydningen, at lufthavnen har haft store problemer med at bekæmpe den genstridige plante bjørneklo. - Det hele er vokset til dernede, og det har været umuligt at bekæmpe bjørneklo på ordentlig vis, konstaterer Kim Bermann. Han slår fast, at en stor del af området vil blive plantet til igen: - Jeg er sikker på, at når vi er færdige, så vil han (John Kristiansen, red.) opleve, at området har væsentligt større naturværdi, og at dyrene vil trives. Der bliver plantet lunde, som dyrene kan gemme sig i. Aalborg Lufthavn samarbejder med HedeDanmark om projektet, og HedeDanmark har lavet en plan for området, som Aalborg Kommune har godkendt. - Vi vil gerne forskønne vores område lidt, i stedet for at der står gamle træer, som er gået ud, og nogle som er halvvejs væltede. Lad os nu få ryddet op, så det ser ordentligt ud, også for dem, der kører ind og ud af vores by, konstaterer Kim Bermann. John Kristiansen tager afstand fra argumentet om, at bilisterne skal have noget smukt at se på. - Når folk kører på Thistedvej, skal de ikke sidde og glo ind over et flot naturområde. De skal se efter, hvor de kører. Jeg kan ikke se, det er lufthavnens opgave at lave naturperler, siger han.