Strid om penge i kassen

Kassebeholdning og gældsafvikling bliver afgørende emner

Lokalpolitik 13. september 2002 08:00

AALBORG: Størrelsen af kommunens kassebeholdning og spørgsmålet om, hvor store en del af kommunens gæld, der skal afvikles, bliver centrale emner, når borgmester Henning G. Jensen (S) i næste uge indkalder samtlige byrådets partiet til forhandlinger om næste års budget. Emnerne dukkede gang på gang op under byrådets førstebehandling af budgettet. Det var en debat med et halvt hundrede indlæg, og mod slutningen pegede borgmesteren både på spørgsmålet om kassebeholdningen og på gældsafviklingen som afgørende punkter i drøftelserne. Han fandt det så som sin opgave at søge at tilgodese de politiske partier. Den sammenfatning fik SF-rådmanden Henrik Thomsen på banen, idet han fandt konklusionen for tynd. Han mente, at indholdet i en aftale måtte være lige så afgørende som bestræbelserne på at skabe en så bred aftale som muligt. Til det svarede borgmesteren, at hans sammenfatning blot var udtryk for, at hans parti ikke mødte med ultimative krav. Samtidig understregede han, at det omstridte forslag, som magistraten har lagt frem er den hovedvej, der skal følges, men naturligvis kan der under forhandlingerne ske ændringer. Målet i oplægget er næste år at øge kassebeholdningen med lidt over 100 millioner kroner. Den borgerlige side af byrådssalen lagde stor vægt på det mål, mens SF og Det radikale Venstre mente, at beløbet sagten kunne være mindre, hvorved der kan frigøres midler til at afhjælpe nogle af spareforslagene. Venstre-rådmanden Nils Bell advarede kraftig mod at slække på målene for en forbedring af kassebeholdningen. - Forbedringen er nødvendig for at afbøde virkningen af 2002-situationen, hvor vi risikerer at havne på et nul, sagde Nils Bell. I sin tale han havde inden afvist både skatteforhøjelse og øget låneoptagelse. - Og muligheden for at hente penge i kassen eksisterer efter min mening heller ikke. Kassen er tom.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...