Strid om penge til genoptræning

Amtet mener, at kommunerne får overført alt for stort et beløb

NORDJYLLAND:Kommunerne har udsigt til en score en pæn økonomisk gevinst ved på sundhedsområdet at skulle overtage en række genoptræningsopgaver fra amtet. Det er i hvert fald Nordjyllands Amts opfattelse. Faktisk mener amtet, at det regnestykke, der er lavet, er forkert. Regeringen har dog skåret igennem og sagt, at beløbet til kommunerne står fast. Det drejer sig for de nordjyske kommuner om et halvt hundrede millioner kroner. Efter amtets opfattelse burde beløbet måske ikke engang være det halve. - Princippet har været, at pengene skal følge opgaverne. Men vi mener, at beløbet vedrørende genoptræning er for højt. Endnu ved vi ikke, om beløbet kommer til at mangle på den ny regions budget. Det er der en risiko for. Derfor er det vigtigt for os at slå fast, at vi er uenige i opgørelsen af, hvor stort et beløb, der skal overføres, siger amtsborgmester Orla Hav (S). Uenigheden beror bl.a. på forskellig vurdering af, hvor stort et personale, der er beskæftget med genoptræning. På landsplan er det næsten en halv milliard kroner, som kommunerne skal have overført til genoptræning. Formanden for den nordjyske kommuneforening borgmester Kristian Schnoor (S), Sejlflod, ønsker ikke at gå ind i en diskussion om beløbet: - Vi har overladt det til Kommunernes Landsforening at tage sig af det spørgsmål, siger Kristian Schnoor.