Strid om prisen for mad

Politikere og forvaltning er i tvivl om, hvad byrådet har besluttet, at maden på plejecentre skal koste

Socialudvalget siger 88,50 kr. pr. døgnkost, men økonomiudvalget mener, at det allerede er besluttet, at prisen skal være 100 kroner.Arkivfoto

Socialudvalget siger 88,50 kr. pr. døgnkost, men økonomiudvalget mener, at det allerede er besluttet, at prisen skal være 100 kroner.Arkivfoto

Det er svært at finde ud af, hvad de ældre på plejecentrene skal betale for maden i år. Ifølge økonomiudvalget er det allerede besluttet, at prisen skal hæves til 100 kroner pr. døgnkost, mens politikerne i socialudvalget mener, at prisen fortsat skal være 88,50 kroner. I december besluttede byrådet, at madpriserne skal harmoniseres. Og ifølge beregninger fra et konsulentfirma, betyder det altså 100 kroner pr. døgnkost. Men allerede ugen efter, besluttede socialudvalget at fortsætte med den nuværende pris på 88,50 kr. Men det gælder ikke, mener borgmester Mikael Klitgaard (V). - Vi har en beslutning i byrådet om, at prisen skal udregnes efter et vægtet gennemsnit. Så den beslutning skal egentlig bare føres ud i livet. Og derfor sender vi sagen tilbage til socialudvalget, siger borgmesteren. - Så det er en fejl, at sagen kom i socialudvalget igen efter byrådsmødet, tilføjer Mikael Klitgaard (V). Men det var nu ikke en fejl. Forvaltningen mener nemlig ikke, at byrådsbeslutningen er så klar. - Det var en principiel beslutning om, at priserne skal harmoniseres. Men vi ville være helt sikre på, at byrådet var klar over konsekvenserne af en gennemsnitspris. Det betyder nemlig, at vi skal opkræve mere for maden, end vi betaler Det Danske Madhus, forklarer direktør for sundhed, omsorg og beskæftigelse, Henrik Aarup-Kristensen. Usikkerhed om prisen Men det er slet ikke sikkert, at gennemsnitsprisen på 100 kr. er den rigtige, forklarer Henrik Aarup-Kristensen. Der findes ikke nogen klar vejledning i, hvordan prisen skal udregnes, og det var også en af grundene til, at socialudvalget blev bedt om at behandle sagen igen. Det er heller ikke kun forvaltningen, der er i tvivl om hvad der er besluttet. Karl Emil Nielsen (DF), der sidder i både socialudvalg og økonomiudvalg, mener nemlig at prisen på 100 kroner er helt forkert. - Derfor sagde vi i socialudvalget, at vi vil fastholder prisen på 88,50 kroner, indtil der kommer en ny vejledning. Og når den kommer, så er jeg sikker på, at prisen bliver noget lavere end 100 kroner, siger han. - Jeg har altid være uenig i måden, hvorpå prisen er udregnet. Der er indregnet både anretning og servering i madprisen, og det mener jeg ikke, at der skal, tilføjer han. Socialudvalget behandler sagen igen i dag, og her skal politikerne fastsætte en præcis pris på ældremaden, som senere skal godkendes i byrådet, forklarer Henrik Aarup-Kristensen. Beslutter byrådet sig for at hæve prisen, kan det tidligst ske fra 1. marts.