Terndrup

Strid om regning for kamphus

Nul eller 36.000 kr. Beløbene afspejler meget godt den uenighed, der i går rådede i retten i Terndrup. Her forsøgte arkitekt Per Seeberg, Terndrup, at overbevise retten om, at han har krav på et honorar for arbejde, han udførte for Hadsundhallen, da man i starten af 1999 forsøgte at få stablet et kamphus på benene. Huset blev en realitet, men ikke takket være Per Seebergs indsats, mener Hadsundhallens bestyrelse, der derfor nægter at betale en krone. Sagen afgøres i første omgang med en tilkendegivelse fra dommeren. En egentlig dom falder kun, hvis en af parterne ønsker at anke til Landsretten. Læs mere i avisen i morgen.