Havne

Strid om ruinhob på havnen

- Provokerende at gøre havn til losseplads, siger politiker

SÆBY:Beboere i havnekvarteret er i oprør over, at entreprenør Børge Juul Kristensen har omdannet havnefronten til en losseplads. Den nedrevne DLG-bygning har i over to måneder skæmmet havnefronten, og i denne uge er ruinhoben vokset yderligere. Entreprenørfirmaet har således dumpet affald fra byggepladsen på Sønderstrand på havnefronten. - Der er smidt adskillige vognlæs affald. Heriblandt en hel del asfalt. Det ser meget kedeligt ud, og vi forstår ikke, at kommunen bare lader det ske og intet foretager sig, siger Erik Schack fra beboerforeningen på havnen. Oplag af byggeaffald på havnefronten er i strid med lokalplanen for havnen. Den siger, at ubebyggede arealer skal befæstes og holdes pænt. Teknisk udvalg har ikke givet entreprenøren dispensation til oplaget. Det oplyser udvalgsmedlem Søren Voss Jensen (T). - Det er en kedelig sag. Man kan næsten ikke opfatte Børge Juuls opførsel som andet end en provokation. Under alle omstændigheder er det utilfredsstillende. Vi går sommeren i møde, og så skal havnefronten selvfølgelig ikke ligne Ousen Genbrugsplads. Affaldet skal væk, siger Søren Voss Jensen. Han siger, at han nu vil gå videre med sagen. Heller ikke Voss Jensens udvalgskollega Brian Pedersen (S) er tilfreds. - Egentlig har jeg forståelse for, at Børge Juul er lidt på tværs. De mange havnesager har været hårde ved ham. Omvendt har jeg også forståelse for de mange, der er kede af ruindyngen. Den pynter bestemt ikke, siger Brian Pedersen, Han understreger, at han betragter oplaget af byggeaffald som midlertidigt. Han regner således med, at affaldet skal køres igennem et nedknusningsanlæg på selve havnefronten inden længe. - Men nu er der gået over to måneder, siden DLG-bygningen blev revet ned. Og oplaget kan ikke være midlertidigt ret meget længere. Så der skal ske noget snart. Men det går jeg sandelig også ud fra, at der gør, siger Brian Pedersen. NORDJYSKE ville gerne have haft en kommentar fra Børge Juul. Men han var onsdag ikke at træffe. Da avisen i sidste uge talte med ham om sagen, lød hans kommentar således: "Jeg skal nok selv bestemme, hvordan der ser ud på min byggeplads."