Hospitaler

strid om tilhold

Forældrene til en 19-årig pige fra Brønderslev føler sig magtesløse i kampen for at finde ud af, hvorfor datteren er ekstremt træt og har høj puls og synsforstyrrelser. Pigen lider af en hormonforstyrrelse i æggestokkene, som hun behandles medicinsk for, men de andre lidelser kan ikke alene forklares med hormonforstyrrelsen. Lægerne på Aalborg Sygehus kan ikke finde nogen somatisk forklaring på lidelserne. Efter et længere forløb har sygehuset nu henvist til eksperter i Odense, som skal undersøge datteren. Samtidig har sygehusledelsen og regionen imidlertid overvejet at bede om et polititilhold, så forældrene ikke mere må ringe til bestemte afdelinger på sygehuset i Aalborg. Regionsrådsformand Ulla Astman (S) har udtrykt forståelse for forældrenes svære situation, men mener, at da sygehuset ikke kan gøre mere, må hun som arbejdsgiver beskytte sine ansatte. Overvejelserne om polititilhold fremgår af en intern mail-korrespondance i sundhedsvæsenet om sagen. Korrespondancen blev ved en fejl begået af sygehusets cheflæge sendt til forældrene. Da de efterfølgende forelagde korrespondancen for Ulla Astman, iværksatte hun en tjenstlig sanktion over for de involverede, fordi hun fandt sprogbrugen i omtalen af sagen uacceptabel.