Strid om udsatte skoler

Rådmand Nils Bell (V) vil ikke give flere penge til udsatte skoler

AALBORG:Der er lagt op til en politisk strid, når efterårets budgetforhandlinger går i gang. Tidligere har byrådsmedlemmerne Thomas Kastrup-Larsen (S) og Henrik Nielsen (SF) meddelt, at der på næste års budget skal afsættes flere penge til de skoler i Aalborg Kommune, som de betegner som udsatte skoler. Nærmere bestemt vil de have afsat fire-fem millioner kroner til en speciel pulje, som de udsatte skoler kan søge. I år er der kun afsat to millioner kroner. Men det mener rådmand Nils Bell ikke er løsningen. - Jeg vil gerne diskutere deres forslag, men jeg er ikke enig med dem i, at vi skal forhøje puljen. I stedet for at fordele pengene til enkelte skoler, vil jeg hellere styrke skolevæsnet generelt. Eksempelvis ved at styrke skole/hjem samarbejdet og it undervisningen på alle skoler. Pengene skal ikke kun komme enkelte skoler til del, mener Nils Bell. A og B skoler Byrådsmedlemmerne Thomas Kastrup-Larsen (S) og Henrik Nielsen (SF) mener, at der efterhånden er blevet A og B skoler i Aalborg, hvor B-skolerne er truet er et faldende elevtal, ofte fordi der er en overvægt af to-sprogede elever eller elever med stigende sociale problemer. Derfor vil de have forhøjet puljen til de udsatte skoler. Nils Bell (V) mener derimod, at det ikke kun handler om skoler med elever med sociale problemer eller mange to-sprogede elever, men at der er mange skoler, der har problemer af en eller anden slags. - Jeg ville være et skarn, hvis jeg ikke ønskede flere midler til skolerne. Men jeg kunne altså godt nævne flere skoler, end de nævnte, som kunne have behov for flere midler. Jeg mener, at de to byrådsmedlemmer fokuserer for meget på skoler med mange to-sprogede elever, og det i sig selv er ikke nok til at have problemer, siger Nils Bell (V). De to millioner kroner, der var afsat i puljen, er tildelt Tornhøjskolen, Sønderbroskolen, Løvvangskolen, Herningvej Skole og Mellervangskolen.