Brønderslev

Strid om vandskade

Indre Mission klager til forsyningsudvalget

Basaren er en god indtægtskilde for Indre Mission. Arkivfoto

Basaren er en god indtægtskilde for Indre Mission. Arkivfoto

BRØNDERSLEV:Der er nu indsamlet 390.000 kr. til renovering af Indre Missions Hus i Brønderslev. Det kunne formanden, Ole Nielsen, oplyse på generalforsamlingen. På sidste års generalforsamling var der forslag fremme om at holde en ekstra generalforsamling for at drøfte renoveringen. - Men i stedet har vi spurgt den enkelte. Ved samtaler fik vi tilsagn om 290.000 kr. i gavebreve og kontante beløb. Der blev også holdt et sponsorcykelløb, som gav 50.000 kr., og Indre Missions Ungdom har givet tilsagn om 50.000 kr. til renoveringen. I marts i fjor fik Indre Missions Hus en vandskade i kælderen. Det var byens kloakvand, der løb ind i vaskerummet i stedet for at løbe væk dybt under Bredgade. - Vi troede først, at en kloak var stoppet, men det viste sig at være andre problemer. Der måtte anskaffes nyt gulvtæppe til børneklublokalet samt i noget af gangen. Skaden beløb sig i 8950 kr. Indre Mission har både forsøgt at få dækket skaderne hos eget forsikringsselskab eller hos kommunens forsikringsselskab, men ingen steder er der hjælp at hente. Begge mener, at det er modparten, der skal betale. - Sagen er ikke slut, og der er sendt en klage til formanden for forsyningsudvalget i Brønderslev Kommune, oplyste Ole Nielsen. Ole Nielsen oplyste, at det er besluttet ikke at gennemføre en missionsuge i 2007. - Vi vil hellere bruge kræfterne på at deltage i Open By Night i foråret/forsommeren, oplyste Ole Nielsen. - Vi venter, at det kan give flere kontakter til alle aldre. Vi har brug for en god opbakning fra flest muligt. Ole Nielsen kom også ind på præstevalget i Brønderslev. - Som samfund må vi glæde os over det sidste præstevalg i Brønderslev. - Det er vigtigt, at vi har repræsentanter i de forskellige menighedsråd. Vi glæder os meget over resultatet, og vil gerne byde velkommen til Thomas Uth.