Lokalpolitik

Strid om vindmøllepark blusser op på ny

Nye møller ved Try opstillet uden at fjerne den gamle som krævet af kommunen

TRY:Den årelange strid om den nye vindmøllepark ved Gretterholtvej syd for Try er blusset op på ny. Det skyldes, at der på stedet er ved at skyde nye og store vindmøller op - på trods af, at den gamle vindmølle i området ikke er fjernet. Kravet om at fjerne den gamle vindmølle inden etableringen af de nye møller er indarbejdet i regionplan- og kommunaplantillæggene samt lokalplanen for området, og det samme er tilfældet med de landzone- og byggetilladelser, der fra kommunens side er udstedt i sagen. Alligevel er der nu fuld gang i etableringen af de nye møller - samtidig med, at den gamle vindmølle kører ufortrødent videre. Sagen kom i går til debat på et ekstraordinært byrådsmøde, hvor borgmester Mikael Klitgaard (V) orienterede sine byrådskolleger om, at der fra kommunens side nu er udstedt et påbud om at få standset arbejdet med at etablere de nye møller senest torsdag klokken 12. Det var imidlertid ikke et tiltag, der kunne tilfredsstille en af byrådets faste modstandere af vindmølleparken ved Try, Asta Skaksen (V), der allerede inden byrådsmødet gav sin vrede til kende over for Mikael Klitgaard På selve byrådsmødet slog Asta Skaksen også fast, at der fra kommunens side blev givet for lang snor i forhold til vindmølle-folkene, og heri blev hun bakket op af partifællen Ole Bæk Pedersen (V), der betegnede det som "under al kritik", at der fra kommunens side blev givet en frist til at standse arbejdet med de nye vindmøller. - Arbejdet burde standses øjeblikkeligt, tilføjede han. Det erklærede Inger Pedersen (S) sig enig i, men Mikael Klitgaard påpegede, at forvaltningen havde drøftet håndteringen af sagen med en advokat for ikke selv at komme på gale veje. - Vi skal være sikre på, at det gøres korrekt i forhold til alle parter i sagen, tilføjede borgmesteren. Hildo Rasmussen (S) fulgte op med en bemærkning om, at man i byrådet skulle passe på med ikke at "gå i selvsving" over en sag, der ifølge Hildo Rasmussens vurdering stille og roligt vil løse sig selv. Fra flere sider i byrådet blev det imidlertid igen og igen påpeget, at regler er til for at blive overholdt. - Det kan ikke være anderledes, når en lodsejer har accepteret, at den gamle vindmølle skal nedtages, før de nye bliver opført, sagde således Bendt Danielsen (Borgerlisten Steen Christensen (S) foreslog derefter at få politiet inddraget i sagen, hvis ikke kommunen selv kan løse den. Læs mere på næste side