striden om den grå stær

[ Amtsrådets sundhedsudvalg beslutter i marts i år - igen - at opslå et ledigt såkaldt ydernummer som øjenlæge i Vendsyssel. ”I rekrutteringsmæssigt øjemed” knyttes der til opslaget over tre år 625 operationer for grå stær, som amtet ikke kan få udført på egne sygehuse. Endvidere udbydes der i en licitation 125 andre operationer af samme type, udført i 2006. Forberedelsesudvalget - det kommende regionsråd - tilslutter sig 25. april fremgangsmåden. [ Prisen på de 125 sidstnævnte operationer er efter amtets vurdering så høj, at licitationen senere annulleres. [ Én øjenlæge søger det ledige ydernummer med 625 tilknyttede operationer. Amtet gør klar til at indgå kontrakt med ham. [ Medlem af forberedelsesudvalget Marian Geller (V) rejser en række kritiske spørgsmål om sagen og om amtets politik på udbudsområdet. 10. oktober sender hun en formel klage til Konkurrencestyrelsen. [ Styrelsen har nu bedt amtet forklare en række forhold: Hvorfor blev 500 knæoperationer, som en ny ortopædkirurg fik tildelt, da han lovede at etablere sig i Nordjylland, ikke udbudt? Hvorfor blev licitationen på de 125 grå stær-operationer annulleret? Samtidig skal amtet forklare sagen om de 625 grå stær-operationer. [ Konkurrencestyrelsen beder samtidig amtet om ikke at indgå kontrakt med øjenlægen, før styrelsen har afsluttet behandlingen af sagen. [ Et flertal i det kommende regionsråds såkaldte Forum for Budget og Organisation anbefaler, at forberedelsesudvalget indgår aftalen under forbehold for, at reglerne er overholdt. Venstre stemmer imod og vil udsætte hele sagen. [ I dag er sagen på forberedelsesudvalgets dagsorden. Anbefalingen går på, at aftalen indgåes med øjenlægen under forbehold for Konkurrencestyrelsens efterfølgende godkendelse. I praksis betyder det, at øjenlægen skal skrive under på at slå sig ned i Nordjylland uden sikkerhed for, at han får tildelt de 625 operationer på regionens regning. [ I forgårs meddelte øjenlægen, at han i denne situation trækker sin ansøgning tilbage.