EMNER

STRIDEN

[ Mette Villads Christensen er præst i Rubjerg-Jelstrup-Lyngby Pastorat og betjener de tre kirker, der har hvert sit menighedsråd. [ Konflikten kom til offentlighedens kendskab i slutningen af januar, hvor menighedsrådene sendte en pressemeddelelse ud, hvor de skrev, at arbejdsmiljøet nu var så ringe, at de ikke kunne forsvare at bede kirkesanger Susanne Nielsen og organist Anne Lindhardt Toft gå på arbejde. [ Menighedsrådet ville derfor betragte det som lovligt fravær, hvis de valgte at blive væk. [ De skrev desuden, at adskillige af de valgte menighedsrådsmedlemmer ikke ser sig i stand til at deltage i menighedsrådsarbejdet, når sognepræsten skal deltage. [ Mette Villads Christensen fik i februar et tilbud om at sige op og få en aftrædelsesordning med et års fuld løn. [ Mette Villads Christensen raskmeldte sig i februar efter at have været delvist sygemeldt i en længere periode. Da hun igen gik på prædikestolen, mødte kirkesanger og organist ikke op, og man må klare sig med vikarer. [ Dengang som nu vil ingen fortælle, hvad konflikten reelt handler om - blot at menighedsrådene blev gjort opmærksom på problemerne af organist og kirkesanger tilbage i april 2007. [ De i alt 12 medlemmer af menighedsrådene i Rubjerg og Jelstrup plus et medlem fra menighedsrådet i Lyngby har sygemeldt sig.